Vi trenger en ny debatt om EU-medlemskap

I dag er det 25 år siden Norge for andre gang vendte tommelen ned for norsk medlemskap i EU. Dessverre tyder alt på at en ny debatt om norsk EU-medlemsskap ikke er aktuell nå.

I dag er det 25 år siden Norge sa nei til EU for andre gang. Vi burde hatt en ny debatt om norsk medlemsskap i dag, men dessverre så gjør det politiske klimaet det umulig, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

28. november 1994 sa et klart flertall nei til at Norge skulle bli medlem av EU. Det gjorde vi også i folkeavstemningen i 1972. Hele fire ganger har Norge vært på vei inn i EU. To ganger sa folket nei, og to ganger var det medlemsland i EU som satte en stopper for planene. I stedet fikk vi EØS-avtalen. Den har sikret oss tilgang til EUs indre marked, mulighet til å reise fritt innenfor EU og gir oss handelsbetingelser på lik linje med EU-landene. EØS-avtalen åpner dørene inn til EU, men griper også inn i norske lover på en rekke områder. Noe Nav-skandalen viser med tydelighet.

EØS-avtalen har vært bra for Norge, men er ingen fullgod løsning på vårt forhold til Europa. Den ble snekret sammen i en tid da EU-landene strakk seg langt for å få den på plass. Ingen regnet med at den skulle bli en permanent løsning, men en avtale som la forholdene til rette for at flere land skulle tre inn i EU. Slik ble det ikke for Norge.

NTNU-professor Lise Rye har skrevet bok om Norges forhold til EU. Hun sier til tidsskriftet Gemini at EØS-avtalen var en viktig årsak til at Norge stemte nei til EU-medlemskap i 1994. Markedsadgang, som var ja-sidens hovedargument for at Norge måtte inn i EU, var allerede på plass.

Vi endte opp med en avtale som er bra for landet, men som ikke gir oss innflytelse. Nå vil krefter i Norge endre eller skrote avtalen vi har med EU. Det er en farlig vei å gå. Erfaringene fra britenes forhandlinger med EU gir ingen grunn til å tro at Norge alene kan sikre seg et bedre forhold til EU enn vi allerede har, uten EØS.

Mye har skjedd i EU siden 1994. En rekke nye land har blitt medlemmer. Både ved dannelsen og i dag spiller EU en avgjørende rolle for stabilitet og fred i Europa. I stedet for en debatt om EØS-avtalen, burde vi hatt en ny debatt om et fremtidig norsk medlemskap. Verden er inne i en uforutsigbar tid der USA spiller en helt annen rolle enn før og hvor Russland og Kina er på offensiven. Men den politiske situasjonen i Norge tyder dessverre ikke på at en slik debatt er nært forestående.

På forsiden nå