Nå må de rødgrønne holde valgløftene

19. desember skal bystyret i Trondheim vedta budsjettet for neste år. Nå trenger vi politikere som tydelig viser oss hva de vil satse på. Det betyr også at de må være tydelige på hvilke kutt de skal gjennomføre.

Flertallet i Trondheim legger snart frem sitt helhetlige budsjettforslag for 2020. Nå må de levere på valgløftene de ga, skriver Adresseavisen på lederplass. Her fra pressekonferansen da de la frem sin politiske samarbeidsavtale. Fra venstre Marte Løvik (Sp), Ola Lund Renolen (MDG), Rita Ottervik (Ap), Mona Berger (SV) og Roar Aas (Ap).  Foto: Sara Høines

Saken oppdateres.

De ulike samarbeidspartnerne i Trondheims-politikken legger nå siste hånd på sine budsjettforslag. I bunnen ligger rådmannens forslag som ble lagt frem tidligere. Flertallet i bystyret, Ap, SV, MDG og Sp, vil over helga legge frem sitt helhetlige forslag til endringer på budsjettet for 2020. Det forslaget vil etter alle solemerker bli den planen Trondheim skal styres etter i denne perioden. Kommunebudsjettet er den viktigste saken bystyret behandler og har stor betydning for oss alle.

Rådmannen, eller kommunedirektøren som det nå heter, la i sitt forslag opp til å utsette opptrappingsplanen i eldreomsorgen. Bystyret har tidligere vedtatt en plan for å skape flere stillinger i omsorgen og vil trappe opp med 20 millioner kroner hvert år. Kommunedirektøren vil sette dette på vent. I en tid der andelen eldre i befolkningen øker, presset på de ansatte i omsorgen er stort og sykefraværet høyt, må vi kunne forvente at politikerne finner penger til å fortsette en slik opptrappingsplan. En utsettelse av planen om å sørge for flere stillinger i eldreomsorgen vil føre til at problemene tårner seg opp i årene som kommer.

Ap gikk til valg på et løfte om gratis SFO. Når et parti gir velgerne sine et slikt løfte, må vi regne med at de følger opp i budsjettforslaget. Vi har lenge sett problemene i byens barnevern og i bo- og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede. Også her må flertallet finne mer penger enn i det opprinnelige budsjettforslaget.

Flertallet i Trondheim har til nå vært lite villige til å prøve ut nye driftsformer som kan spare utgifter og skape mer mangfold. Det kommer neppe forslag om å sette tjenester ut på anbud, fornye eller organisere driften på andre måter i år heller. Vi frykter at innsparingene kommer som ostehøvelkutt der det skal kuttes over hele linja.

Det er en dårlig måte å prioritere på.

På forsiden nå