Norge må ta en lederrolle på klimatoppmøtet

Verden blir stadig varmere. Derfor er det avgjørende at FNs klimatoppmøte i Madrid blir enige om reglene for kjøp og salg av CO₂-kvoter. Her må Norge og statsminister Erna Solberg (H) ta en viktig lederrolle.

Statsminister Erna Solberg (H) deltok i går på åpningen av klimatoppmøtet i Madrid. Norge må ta en lederrolle for å sørge for egne klimakutt og opprettholde et troverdig system for kjøp av klimakvoter, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: SERGIO PEREZ

Saken oppdateres.

Mandag åpnet det 25. klimatoppmøtet. Et sentralt punkt i forhandlingene blir å få landene som har skrevet under Parisavtalen, til å bli enige om de internasjonale reglene for handel med CO₂-kvoter og hvordan disse utslippskuttene skal bokføres. Skal land som Norge nå sine mål om utslippsnøytralitet innen 2030, er vi avhengige av å kunne kjøpe kvoter i andre land. Nå har særlig Brasil sådd tvil om reglene for kvotekjøp. Striden i Madrid handler om at dersom Norge kjøper kvoter i andre land for å nulle ut effekten av utslipp hjemme, så skal ikke landet som selger kvoter kunne telle med de samme kuttene i sine regnskap.

Dersom klimatoppmøtet ikke får spikret en slik avtale, risikerer vi at hele kvotesystemet faller sammen. Uten slike regler vil kjøp og salg av kvoter føre til at utslippsreduksjoner telles dobbelt. Kuttene Norge sikrer gjennom kvotekjøp vil da ikke lenger føre til at utslippsreduksjonene kommer på toppen av reduserte utslipp her hjemme. Internasjonal handel med slike kvoter er en viktig del av Parisavtalen og avgjørende for at Norge skal holde løftet om å bli utslippsnøytralt innen 2030. Mange frykter nå at land som Norge skal akseptere en svekkelse av kvotesystemet for å bli enige i Madrid. Det bør Norge gjøre alt for å forhindre.

Samtidig må ikke land som Norge tro at den globale oppvarmingen kan stanses bare gjennom å kjøpe kvoter i andre land. I 2020 skal landene som har signert Parisavtalen, legge frem sine planer for utslippskutt. Rike, industrialiserte land må vise at de også har konkrete planer for kutt hjemme . De må også følge opp sine forpliktelser om å hjelpe utviklingsland til å kutte i sine utslipp gjennom klimabistand.

Kvotesystemet er en del av løsningen for norske utslippskutt, men systemet bør ikke bli en sovepute. Vi er et av de få landene i Europa hvor utslippene har økt siden 1990. Det legges merke til internasjonalt. Klimatoppmøtet bør være en anledning for Norge til å vise at vi både kutter hjemme og gjennom kvotekjøp.

På forsiden nå