Adresseavisen mener:

Sjokkerende mangel på EØS-kunnskap

Oslo 20191212. Navs revisjonsdirektør Terje Klepp og Nav-direktør Sigrun Vågeng svarer på spørsmål fra pressen etter fremleggelsen av internrevisjonsrapporten torsdag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Saken oppdateres.

Nav la torsdag fram internrevisjonens rapport om trygdeskandalen. Den peker på flere alvorlige feil. Den største feilen er at Nav trodde at norsk lov gikk foran EØS-regelverket for utbetalinger av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til nordmenn som oppholdt seg i utlandet. Derfor valgte de å tolke loven strengere enn det EØS-retten krever. Det er svært alvorlig at Nav verken hadde kunnskap eller kompetanse om en avtale som regulerer store deler av norske samfunnsliv.

Det skulle bare mangle at ikke Nav nå setter inn store ressurser for å rette opp feilene som har rammet rundt 2400 trygdemottakere. Disse har fått et urettmessig krav om å betale tilbake trygdeytelser fordi de har oppholdt seg i utlandet. Trygdedirektør Sigrun Vågeng i Nav fortalte at etaten nå har satt av 50 personer som jobber med å rydde opp i kaoset.

Revisjonen konkluderer med at det har manglet kompetanse om EØS i etaten, og at det har fått alvorlige konsekvenser for mange. Blant annet er 48 personer feilaktig dømt for trygdesvindel, noen har allerede sonet ferdig. Revisjonen vil ikke peke på én enkelt årsak til at det har gått så galt, men mener det skyldes manglende kompetanse, dårlig kommunikasjon og dårlig kapasitet hos Nav.

Det er grunn til å spørre hvordan dette kunne skje, og at det har fortsatt over flere år etter at mistanken om brudd på EØS-reglene ble tatt opp første gang. Hovedansvaret ligger hos Nav, men også departementet burde ha fulgt opp saken bedre. Ikke minst burde departementet ha sørget for at regelverk og kompetanse i en så viktig institusjon fulgte gjeldende lov.

I den politiske behandlingen i Stortinget vil departementets rolle være avgjørende. Hva gjorde arbeidsminister Anniken Hauglie (H) for å sikre at Nav hadde den riktige kompetansen? Tok hun grep raskt nok da det ble klart at regelverket ble tolket feil? Internrevisjonen har ikke plassert skyld. Det vil opposisjonen i Stortinget være mer opptatt av å gjøre. Først når Kontroll- og konstitusjonskomiteen har behandlet saken får vi vite hvilke politiske konsekvenser skandalen får.

På forsiden nå