Adresseavisen mener

Skuffende klimamøte, nå må Norge ta ansvar

Vi har ingen tid å miste, men verdens politiske ledere svikter i arbeidet med å følge opp Parisavtalen og kampen mot klimakrisen.

Landene bak Parisavtalen klarte ikke å komme til enighet om kvotestystemet på klimatoppmøtet i Madrid. Frem til neste års møte må Norge bidra til at det internasjonale arbeidet går fremover, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: NACHO DOCE

Saken oppdateres.

Klimatoppmøtet i Madrid ble en skuffelse. Selv etter to dagers forhandling på overtid klarte ikke landene som står bak Parisavtalen å bli enige om reglene for kjøp og salg av klimakvoter og hvordan verden skal bidra til å spleise på tap og skader i de landene som rammes av klimaendringer.

Hovedutfordringen på møtet var få på plass klare regler for kjøp og salg av klimakvoter mellom ulike land. Det er en viktig del av Parisavtalen. Uten klare regler for hvordan CO₂-effektene av kvotesalg skal beregnes, risikerer vi at både land som kjøper kvoter og land som selger dem, godskriver reduserte utslipp. Et slikt dobbelt bokholderi gagner ikke klimaarbeidet og vil svekke mulighetene til å nå målene i Parisavtalen. Nå er dette arbeidet utsatt til neste års klimatoppmøte i Glasgow.

En rekke steder ser vi allerede effekten av klimaendringer og global oppvarming. «Alle» vet at verdenssamfunnet må handle raskt, dersom vi skal stanse livstruende og menneskeskapte klimaendringer. Internasjonale avtaler er krevende å få på plass. Mens enkelte land går i bresjen for regler som gjør det mulig å nå målene, er andre land bremseklosser i dette arbeidet. I Madrid har det særlig vært Brasil, USA, Saudi-Arabia og Australia som har gjort det vanskelig å få på plass regelverket. Når de 196 landene bak Parisavtalen velger å utsette viktige spørsmål til neste års møte, gir det grunn til bekymring. Nå må land som Norge bidra til at det internasjonale klimaarbeidet fortsetter.

USA har trukket seg fra Parisavtalen, men det har heldigvis ikke ført til at flere land har gjort det samme. Neste år skal ambisjonene om utslippskutt trappes opp, og landene bak Parisavtalen skal snart rapportere planer om CO₂-kutt som skal gjelde fra 2021. Det gir verdens politiske ledere en ny mulighet til å vise konkret handling. Det gir Norge anledning til å ta en viktig lederrolle i det internasjoanle klimaarbeidet. Nå kan vi vise at vi følger opp egne ambisjoner for utslippskutt, klimabistand til utviklingsland og støtte til en internasjonal satsing for å fase ut kullkraft.

På forsiden nå