Adresseavisen mener

På tide at også elbilister må betale bompenger

Styringsgruppa for Miljøpakken vil at også elbilene må betale bomavgift i Trondheim. Vi mener tiden er moden for en slik ordning fra mai neste år.

Over jul må politikerne ta stilling til om det skal innføres halv bomtakst for elbiler i Trondheim. Det er på tide at også elbilistene må betale nå, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Saken oppdateres.

Nå skal bomvegselskapet Vegamot forberede en innføring av halv bompengetakst i Miljøpakken for alle elbiler. Til nå har elbiler kjørt gratis gjennom bommene, men Stortinget har åpnet for at elbiler kan pålegges halv takst. Både Oslo og Bergen har innført en slik ordning. Forslaget vil komme til politisk behandling i løpet av etterjulsvinteren.

Bakgrunnen er at elbilandelen i Trondheim vil komme over 20 prosent i løpet av 2020. Når så mange elbiler kjører gratis gjennom bomringen fører det til lavere bompengeinntekter, og dermed mindre penger til å gjennomføre tiltakene som Miljøpakken skal finansiere. Men kanskje viktigere er det at også elbiler bruker veiene og tar opp plass i byen.

Det er avgjørende at Trondheim klarer å nå målet om nullvekst i biltrafikken. Da må flere av dem som i dag kjører elbil i sentrum heller velge å ta buss, sykle eller gå. Det hjelper på utslipp av klimagasser at mange kjører elbil, men Trondheim vil ikke bli kvitt trafikkproblemene dersom stadig flere heller velger elbil fremfor buss.

Innføring av halv bomtakst for elbiler bør ikke komme som en overraskelse. Det har ligget i kortene lenge at en slik ordning må på plass når elbilandelen kommer over 20 prosent. Selv om disse må betale noen kroner for å kjøre inn til sentrum, finnes det fortsatt nok av gode grunner til at også flere bør bytte ut den fossile bilen med elbil. Vi tror ikke innføringen av bompenger for elbiler vil føre til at salget av elbiler stopper opp.

På sikt må det vurderes om dagens innkrevingsordning i bomstasjonene er rettferdig og treffsikkert nok. En ting er å innføre betaling for elbiler, men fortsatt vil det være bare en del av bilistene som er med på å finansiere viktig infrastruktur i og rundt Trondheim. Veiprising bør være et mål for Trondheim. Med et slikt system kan alle betale etter hvor mye de kjører, og takstene kan skreddersys etter hvor mye CO₂ bilen slipper ut, om du kjører i rushtiden eller om bilturen går langs en rute der det finnes et kollektivtilbud.

På forsiden nå