Endelig håp om en ny ruspolitikk

Rusreformutvalget går inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. Utvalget vil heller tilby hjelp enn straff ved bruk eller besittelse av mindre mengder rusmidler. Endelig er det håp om en ny og mer fornuftig ruspolitikk.

Rusreformutvalget foreslår å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Politikerne bør lytte til utvalgets forslag. Det er på tide med en ny narkotikapolitikk i Norge, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Tolletaten

Saken oppdateres.

Det regjeringsoppnevnte utvalget la denne uka frem sine forslag til en ny kurs i ruspolitikken. Nå blir det opp til regjeringen å legge frem forslag for Stortinget om hvordan samfunnet skal reagere på bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Politikerne bør lytte til utvalget som vil ta fra politiet muligheten til å straffe misbruk og at de heller skal tilbys hjelp og samtaler om rus og rusmisbruk.

Norsk narkotikapolitikk har ikke vært vellykket. Norge er blant de landene i Europa som har flest overdosedødsfall per innbygger. Vi mener både hasj, marihuana og selvfølgelig de tyngre narkotiske stoffene fortsatt skal være forbudt. Avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder er ikke det samme som legalisering. Å sette misbrukere i fengsel eller å gi dem bøter, slik dagens praksis er, hjelper ikke på avhengighet og misbruk. I kampen mot narkotikaproblemene vil vi oppnå bedre resultater ved å hjelpe dem som sliter, enn ved å straffe dem.

Rusreformutvalgets forslag legger opp til at salg og besittelse av store mengder narkotika fortsatt skal være ulovlig som i dag og gi lange fengselsstraffer. Det er vi enige i, men all erfaring tilsier at det hjelper lite at en person som blir tatt med en liten hasjklump, kastes i fengsel.

Forslaget fra rusreformutvalget vekker naturlig nok debatt. Flere i politiet har allerede gått ut og advart og mener forslagene vil kunne føre til mer bruk av narkotika. Her må regjeringen lytte til fagfolkene som slår fast at det ikke finnes faglige holdepunkter for at dagens praksis med straff fører til at narkotikabruken holdes nede.

Det er delte meninger i regjeringen om forslagene. I Venstre er de begeistret, mens KrF er mer skeptiske. Vi mener tiden er inne for å stake ut en ny kurs i narkotikapolitikken basert på faglige vurderinger.

På forsiden nå