Ikke en god løsning for Trøndelag

Trøndelag har vært sammensatt og sammenslått siden 2018, men på valgdagen i 2021 er vi ikke på samme drømmelag.

I juni 2016 vedtok Stortinget at de to trøndelagsfylkene skulle slås sammen. Trønderske politikere jublet. Men selv om Trøndelag har vært slått sammen fra 2018, skal det fortsatt velges politikere fra de to gamle fylkene ved Stortingsvalget i 2021. Det er en dårlig løsning for Trøndelag, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Foto Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går ikke inn for å endre Grunnloven tidsnok til at det sammenslåtte Trøndelag blir ett valgdistrikt ved valget i 2021. Det burde de gjort.

To distrikt er en dårlig løsning for et nytt fylke som selv har tatt initiativ til å slå seg sammen. I stedet skal vi i fire nye år operere med stortingspolitikere valgt fra hvert av de to gamle fylkene som ikke finnes lenger.

Argumentet for å vente med å endre antall valgdistrikt i Grunnloven, er at inndeling i valgdistrikt er et prinsipielt viktig spørsmål som trenger en grundig utredning. Regjeringen oppnevnte sommeren 2017 Valglovutvalget som skal lage forslag til ny valglov og endringer i valgordningen. Nå vil flertallet vente til det arbeidet er unnagjort, før det legges opp til endringer som kan føre til at Trøndelag blir ett valgdistrikt.

Vi forstår argumentet og er enig i at endringer i valgordningen må skje etter en grundig prosess med høringer og bred debatt. En rekke gamle fylker er sammenslått til regioner. Det betyr at endringene i antall valgdistrikt ved stortingsvalg må komme. Det er ikke unaturlig at man ser hele landet under ett når slike endringer skal gjennomføres.

Likevel burde regjeringen ha sørget for at slike spørsmål var avklart på et langt tidligere tidspunkt for Trøndelags del. Nå tyder alt på at vi ikke kan velge stortingspolitikere fra Trøndelag fylke før ved valget i 2025. Da har Trøndelag vært ett fylke i sju år. Det hadde vært tid til å endre Grunnloven i tide, slik flere trønderske stortingsrepresentanter har foreslått.

Vi er opptatt av at det samlede Trøndelag skal oppleves som én region, både for alle som bor her og for dem vi sender til nasjonalforsamlingen for å representere oss. At Stortinget fortsatt skal settes sammen med nordtrønderske og sørtrønderske politikere, kan bidra til at fylkesgrensen som ble fjernet ved inngangen til 2018, fortsatt er en barriere. En slik situasjon bidrar ikke til å få fart på prosessen som vil være til beste for innbyggerne.

På forsiden nå