Adresseavisen mener

Riktig å legge skattepress på nettgigantene

Dersom det ikke kommer på plass internasjonale regler for skattlegging av nettgiganter som Facebook og Google, vil finansminister Siv Jensen (Frp) sørge for at Norge tar slike skattegrep på egen hånd. Vi deler hennes utålmodighet for å få på plass bedre skatteregler så fort som mulig.

Finansminister Siv Jensen varsler tøffere skattepolitikk mot internasjonale nettselskaper og er utålmodig for å få på plass internasjonale skatteregler. Det er en utålmodighet som vi deler, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Gigantselskaper som Facebook og Google henter inn milliardbeløp i Norge. Men de betaler minimalt med skatt til den norske staten. Slike selskaper har de siste årene tatt en stadig større del av det norske annonsemarkedet. De sikrer seg enorme inntekter fra norske annonsører. Men dagens skatteregler gjør det mulig å sluse store deler av inntektene gjennom lavskattland, selv om de genererer profitt her i landet. Sett i forhold til norske medier som konkurrerer om de samme annonsekronene, er dette en grovt urettferdig ordning som må endres.

Verden har endret seg, og vi har fått nettgiganter som opererer over hele kloden. Da må også den internasjonale skattelovgivningen endre seg. Her har ikke verdenssamfunnet fulgt med i utviklingen og sakket akterut. Det bør være i de fleste lands interesse at det snart kommer på plass overnasjonale ordninger på dette feltet.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har lenge jobbet med å få på plass et internasjonalt regelverk som gjør det mulig å skattlegge internettgigantene, slik at de betaler skatt til de landene hvor de skaper sin fortjeneste. OECD har varslet at en slik løsning kan komme på plass i løpet av året. Forslaget, som nå er ute på høring, skal omfatte 134 land over hele verden. Men det er fortsatt en rekke uklarheter om hvorvidt OECD får gjennomført slike ordninger.

Derfor er det riktig av finansministeren å varsle at Norge vil ta egne grep, uavhengig av om OECD kommer på banen. Vi deler Jensens frykt for at slike selskaper vil vokse seg enda større og sterkere jo lengre tid det tar før slike ordninger kommer på plass. Finansministerens utspill viser at Norge har ambisjoner om å ta et tydelig grep for en mer rettferdig skatteløsning. Utspillet vil forhåpentligvis være med på å legge press på OECD-landene til å bidra til at slike skatteordninger blir internasjonale og effektive.

På forsiden nå