Adresseavisen mener

Nå må Erna Solberg krympe regjeringen

Når statsminister Erna Solberg nå skal sette sammen den nye regjeringen, bør hun benytte anledningen til å redusere antallet statsråder og statssekretærer betydelig.

Statsminister Erna Solberg må benytte Frps exit fra regjeringen til å kutte ned på antall statsråder. I dag består regjeringen av 22 medlemmer. Det skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Heiko Junge

Saken oppdateres.

I løpet av de siste årene har antallet regjeringsmedlemmer økt jevnt og trutt. Mens det under tidligere statsministre var vanlig at antall statsråder i regjering lå rundt 19, har antallet under Erna Solbergs regjeringstid økt fra 18 etter valget i 2013 til hele 22 medlemmer før Frp denne uka signaliserte at de nå går ut. Antallet statssekretærer har også økt voldsomt de senere årene. I dagens regjering er det hele 49 statssekretærer.

Det er selvsagt krevende å sette sammen en regjering fra fire partier. Det i seg selv skaper et behov for at alle partiene skal få plass og prege regjeringens sammensetning. Men Frp's exit fra regjeringskontorene bør gi statsministeren anledning til å foreta betydelige endringer og på den måten snu trenden med at regjeringens medlemmer stadig blir flere.

Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) legger nå kabalen for den nye mindretallsregjeringen som skal styre landet. Da KrF i januar i fjor gikk inn i regjeringen, ble det opprettet to nye statsrådsposter. Landet har for eksempel både en helseminister og en eldre- og folkehelseminister. Vi har også en egen digitaliseringsminister og en kommunal- og moderniseringsminister. I tillegg har vi en egen minister med ansvar for samfunnssikkerhet. Vi har en kunnskaps- og integreringsminister og en minister med ansvar for forskning og høyere utdanning.

Vi erkjenner at samfunnet er mer komplekst og sammensatt enn tidligere, og at dette kan kreve nye ansvarsområder i en regjering. Vi mener likevel at antallet regjeringsmedlemmer er for høyt. Det virker som om hensynet til at alle regjeringspartiene skal være godt representert rundt kongens bord har vært viktigere enn å bygge en regjering som skal løse viktige arbeidsoppgaver på en effektiv måte.

Nå har statsministeren en god anledning til å redusere byråkratiet hun har bygd opp og samtidig sørge for at hele landet, også Trøndelag, blir representert når det nye laget skal settes sammen.

På forsiden nå