Adresseavisen mener

Dropp omkampene om regionreformen

Etter at Frp gikk ut av regjeringen, er det oppstått ny debatt og spekulasjoner om regionreformen skal skrotes. Dersom Senterpartiet og SV får med seg Frp på en slik plan, kan det ende med at de nye regionene Viken og Troms og Finnmark oppløses.

Sp og Trygve Slagsvold Vedum håper på en omkamp om regionreformen nå når Frp har gått ut av regjering. Opposisjonen burde heller sørget for å gi regionene nye oppgaver fremfor å kaste dem ut i en ny politisk omkamp, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Vidar Ruud

Saken oppdateres.

Landet trenger ikke nye omkamper nå. Politikerne må heller sørge for at regionene tilføres oppgaver de kan løse.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum står klar med en invitasjon om samarbeid med Frp for å stanse regionreformen. SV har varslet at de vil fremme et forslag i Stortinget om å legge ned de nye storfylkene Viken og Troms og Finnmark, som ble etablert ved årsskiftet. Ap har sagt at de vil oppløse de nye regionene dersom et fylke ber om dette og det er et nytt flertall på Stortinget i 2021.

Fylkene Buskerud, Akershus og Østfold er slått sammen til regionen Viken, og Troms og Finnmark er blitt ett fylke. Tvangssammenslåingen har ført til bred, lokal motstand. Det er all mulig grunn til å kritisere prosessen som ble gjennomført før reformen ble iverksatt. Men det er likevel grunn til å advare mot en politisk omkamp i Stortinget.

Mye arbeid er gjort for å slå fylkene sammen, og betydelige summer penger er brukt på prosessen. En reversering vil koste mye. Dette er penger som de nye regionene heller bør bruke til å skape gode tjenester for sine innbyggere, fremfor å tegne kartet på nytt igjen. Blant annet må det avholdes et ekstraordinært valg til et nytt fylkesting dersom Stortinget vedtar å dele et fylke midt i en valgperiode. Alternativt må delingen først tre i kraft etter et ordinært valg, og neste fylkestingsvalg er ikke før i 2023. En deling nå vil derfor skape en vanskelig politisk situasjon for fylkespolitikken og bidra til en vanskelig start for regionene.

Når Frp er ute av regjeringen, ser opposisjonen en mulighet til å påføre regjeringen et sviende nederlag dersom de klarer å få Frp til å stemme for en oppløsning av de nye regionene. I utgangspunktet vil Frp avvikle fylkeskommunene. Opposisjonen ser muligheten til å slå politisk mynt på en omkamp. Men på Stortinget bør de heller konsentrere seg om å sikre flere oppgaver til de nye regionene og sørge for at regionene kan levere gode tjenester til de som bor der.

På forsiden nå