Adresseavisen mener:

Her er sakene statsråd Helleland må løse først

Distriktspolitikk dreier seg ikke om statlige overføringer, men om å legge forholdene til rette for vekst. Hofstad Helleland har dårlig tid.

Utfordringene står i kø for den nye distriktsstatsråden Linda Hofstad Helleland som her får nøkkelen overrakt av kommunalminister Nikolai Astrup.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Opprettelsen av en ny statsrådspost med ansvar for distrikt og digitalisering kommer etter langvarig kritikk mot økt sentralisering, spesielt fra Senterpartiet.

Det er ingen tvil om at store deler av Distrikts-Norge har uløste og sammensatte utfordringer. Men det holder ikke å bare å reise rundt og lytte til folk, slik distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) har sagt at hun skal gjøre. Det må følges opp med handling. Her er noen problemer den nye statsråden raskt må løse:

Fraflytting: Noen kommuner har arbeidsplasser, men mangler folk. Andre har verken jobber eller fritidsaktiviteter å friste ungdommen med. Fellesnevneren er at unge flytter ut for å studere, og at for få kommer tilbake. Familier som vil flytte til bygda, får ikke jobb til begge. Her kreves ulike tiltak for ulike kommuner.

Dårlig dekning: Mange bygder mangler infrastrukturen som trengs for at innbyggerne har muligheten til å jobbe digitalt. I dag er det altfor mange som knapt har telefonforbindelse. Alle må få bredbånd, og det raskt. Et godt utbygd bredbåndnett er viktig både for å drive næringsvirksomhet og for å utføre offentlige tjenester. Særlig viktig blir det når fysiske treffpunkter, som Nav-kontorer og lensmannskontorer, forsvinner. Helleland må også sørge for at innbyggerne, også de eldre, får kompetansen og utstyret som trengs for å bruke tjenester digitalt.

Dyrt å velge grønt: Distriktene ønsker også å bidra i klimakampen, men forutsetningene på bygda er ikke de samme som i byene. Høye fergepriser gjør reiseveien unødvendig dyr for mange. Mangel på ladestasjoner fører til at færre kjøper elbil. Derfor må Helleland sørge for at fergeprisene er på et overkommelig nivå. Hun må også jobbe for å få etablert flere ladestasjoner i distriktet, slik at folk som må reise langt, kan skifte til mer klimavennlig transport.

Få lærlingplasser: For at ungdom som har flyttet ut for å få utdanning skal komme tilbake, er det nødvendig med et bredt tilbud av lærlingplasser. Her må det offentlige bidra og stille krav. Distriktspolitikk dreier seg ikke om statlige overføringer, men om å legge forholdene til rette for vekst. Hofstad Helleland har dårlig tid.

På forsiden nå