Adresseavisen mener:

Ta en for laget, selv om du ikke er smittet

Det kan virke fånyttes å nekte ansatte jobbreiser og avlyse store folkemøter når folk står fritt til å reise privat, men alle monner drar.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Bedrifter og offentlige etater har innført strenge tiltak for reiser og samkvem når du er på jobb. I tillegg kommer alle praktiske råd om hvordan du skal unngå smitte i hverdagen. Mange opplever flere av disse tiltakene som en overreaksjon, spesielt fordi ingen kan nekte folk å reise i privat regi. Vi ser nå at koronaviruset sprer seg svært raskt. Dessuten følger ikke alle karantenepåleggene. Det er å utsette andre sårbare grupper for stor helsefare. Vi oppfordrer derfor alle til å følge rådene fra helsemyndighetene og at de «tar en for laget».

Det er lett å forstå at flere vegrer seg for å avbestille feriereisen til for eksempel Italia, som de har planlagt lenge og betalt for. Men for arbeidsgiveren og omgangskretsen vil en slik reise føre til betydelig smitterisiko når de kommer hjem. Det må den enkelte ta hensyn til.

Mange flyplasser i Europa er potensielle smittesteder. Selv om reisende føler seg friske når de kommer hjem, kan de være bærere av virus, og de kan smitte en stor gruppe og personer som er fareutsatt på grunn alder og svak helse. Store ansamlinger av mennesker vil alltid utgjøre en smitterisiko, og mange arbeidsgivere har derfor avlyst eller utsatt større møter.

Det er enklere for en arbeidsgiver å innføre strenge tiltak for reiser og samlinger enn å påvirke hva folk gjør på fritida. Det kan virke fånyttes å nekte ansatte jobbreiser og avlyse store folkemøter når folk står fritt til å reise privat, men alle monner drar.

Koronaviruset har i en tidlig fase rammet folk som har reist i smitterammede områder. Etter hvert ser vi at også grupper som ikke har oppholdt seg utenfor landet, er smittet. Når smitten nå også rammer barn på skoler og i barnehager, vil spredningen bli stor og vanskelig å spore. Det er denne tilbakesporingen som gjør at helsemyndighetene kan sette inn tiltak gjennom behandling og karantene. Det er viktig for å begrense smitten.

Flere helseksperter antyder at vi bare har sett toppen av isfjellet og at det er et tidspørsmål før vi har det første korona-dødsfallet i Norge. De som mener koronasmitten er hausset opp og ikke er så alvorlig, bør derfor tenke på alle dem som kan bli hardest rammet.

På forsiden nå