Adresseavisen mener:

Viktig at krisepakken følges opp

Den første tiltakspakken er en begynnelse, men langt fra nok til å redde norske bedrifter.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram den første tiltakspakken til blant andre næringslivet.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Regjeringen la fredag frem den første krisepakken for næringslivet med en ramme på 6,5 milliarder kroner. Den er et av mange tiltak som er nødvendig for å redusere de økonomiske konsekvensene av koronaepidemien. For det er ingen tvil om at situasjonen fremover vil være krevende for bedrifter og mange ansatte. Krisen vil også koste langt mer enn de milliardene som nå er lagt på bordet. Regjeringen må derfor sørge for at tiltakspakkene fremover er målrettede og tilstrekkelig store, slik at de sørger for at næringslivet raskt kommer opp og står også etter at smitten er bekjempet.

Vi har allerede fått de første permitteringene i bedrifter som sliter på grunn av at aktiviteten i samfunnet nå er satt i karantene. Mange bedrifter vil trenge kraftige virkemidler og økonomisk støtte for å komme gjennom krisen. Det vil derfor være behov for flere og sterkere virkemidler når effekten av virusepidemien slår inn for fullt i folks hverdag og for bedriftene.

I første omgang er det særlig små og mellomstore bedrifter innenfor reiseliv, utesteder og kultur som har merket tiltakene som er innført for å redusere smitten, men også luftfarten er rammet. Ettersom folk nå i liten grad reiser, deltar på arrangementer eller samles på utesteder, vil disse bedriftene raskt miste grunnlaget for videre drift. Når de enkelte bedriftene ikke lenger tjener penger, kan de heller ikke betjene lån, betale skatter eller lønn til ansatte. Den første tiltakspakken skal avhjelpe dette gjennom endringer i permitteringsreglene, der staten tar en større del av regningen. For å unngå et konkursras i spesielt utsatte næringer, er det også nødvendig med avgiftslettelser og direkte økonomisk hjelp.

Denne første tiltakspakken skal dekke de akutte problemene for bedrifter som allerede sliter på grunn av koronasmitten. Den inneholder skatte- og avgiftslettelser for bedrifter og luftfarten, økt økonomisk støtte til kommunene og helsevesenet. I fase to vil regjeringen gå i nærmere dialog med bestemte bransjer for å skreddersy konkrete tiltak mot disse. Når staten etter hvert går inn med milliarder, må den sørge for at tiltakene virker.

Et viktig bidrag til å hjelpe næringslivet og dempe tilbakeslaget for norsk økonomi, sørget Norges Bank for da den fredag satte ned renta fra 1,5 prosent til én prosent. Samtidig har sentralbanken innført tiltak som øker bankenes muligheter til å gi lån.

Den første tiltakspakken løser noen av de akutte problemene for bedriftene og for ansatte som blir permittert. Regjeringen sier det kommer flere tiltak raskt. Det er helt nødvendig at staten bidrar videre. Det vil koste mange flere milliarder, men alternativet vil være langt mer kostbart for norsk økonomi.

På forsiden nå