Adresseavisen mener

Kriseloven må brukes med vett

Den nye kriseloven vil gi statsminister Erna Solberg og regjeringen mer makt.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Denne uka behandler Stortinget en kriselov som gir regjeringen utvidede fullmakter til å fatte vedtak i saker der det er helt nødvendig med raske beslutninger. Slike lover er svært sjelden tatt i bruk i Norge og skal bare brukes unntaksvis der det er påkrevd for at samfunnet vårt skal fungere. Flere jurister mener den vil sette vårt demokrati og rettssikkerhet i fare. Vi deler bekymringen over at en så vidtrekkende lov innføres gjennom et hastevedtak, selv om intensjonen bak den er god.

De sterke reaksjonene fra juridisk hold bør ikke avfeies. Loven gir regjeringen mer makt på bekostning av Stortinget og enkeltmennesker. Spørsmålet er om dagens lovverk er tilstrekkelig, og om saksbehandlingen i krisetid kan løses gjennom midlertidige forskrifter. Et forslag om en tilsvarende kriselov er tidligere nedstemt i Stortinget. At forslaget fra regjeringen kommer nå, henger sammen med den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i.

Stortinget har de siste dagene jobbet med å utforme forslaget til kriseloven. Opposisjonen har krevd at loven må utformes slik at den er begrenset og under demokratisk kontroll. Det betyr at loven skal gjelde i seks måneder, at den holder seg innenfor Grunnloven og at vedtak kan oppheves dersom en tredel av stortingsrepresentantene krever det.

Hva slags type vedtak kan så regjeringen få fullmakt til å fatte med kriseloven i hånd? Vedtakene må begrunnes ut fra koronakrisen. Den skal brukes i enkeltsaker som trenger en rask avgjørelse, for eksempel lover og regler i saker fra Nav, eller der det er nødvendig for at samfunnshjulet skal fungere.

En kriselov krever derfor en helt konkret situasjon, og den skal være midlertidig. Selv om bare halvparten av stortingsrepresentantene debatterer og vedtar loven, mener Stortinget den er under demokratisk kontroll. At loven er utformet og vedtatt av et bredt flertall på Stortinget og skal praktiseres av en mindretallsregjering, er en fordel i denne sammenhengen. Alle politikere på Stortinget må være svært nøye med å passe på at loven brukes med fornuft.

På forsiden nå