Viktig å beholde konkurransen i lufta

Det er bra for klima at vi flyr mindre, men vi trenger konkurranse i luftfarten for å beholde et godt tilbud til fornuftige priser.

Konsernsjef i flyselskapet Norwegian, Jacob Schram, jobber med kreditorer og eiere for å unngå konkurs.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Luftfarten er i dyp krise, og vi risikerer å sitte igjen med ett stort flyselskap i Norge dersom Norwegian går konkurs. Den muligheten er absolutt til stede dersom kreditorene ikke aksepterer forslaget fra selskapet om å omgjøre store deler av gjelda til aksjer. Det er en av betingelsene for at den statlige lånegarantien på tre milliarder kroner innfris. Koronakrisen vil uansett ramme luftfarten hardt de neste årene, og en konkurs vil være svært krevende for folk og næringsliv som er avhengig av gode kommunikasjoner. Selv om det er godt for klimaet, er vi ikke tjent med mangel på konkurranse, dårligere tilbud og høyere priser.

LES OGSÅ: SAS skal si opp 5000 ansatte

Onsdag varslet SAS at de vil si opp inntil 5000 ansatte, 1300 i Norge. Selskapet regner med at det vil ta flere år før luftfarten kommer i normal drift igjen. Også det tredje flyselskapet i Norge, Widerøe, sliter. Rett etter at de første tiltakene ble innført under koronakrisen, varslet selskapet at de kutter halvpartene av rutene og permitterer hver tredje ansatte. Det rammer særlig distriktene, som har færre alternative reisemåter. Koronakrisen vil endre vår måte å reise på framover. Det er usikkert når vi igjen kan fly til utlandet og når utlendinger kan besøke Norge. Det vil også ramme de som er avhengig av fly i jobben. Nå har krisen vist at vi ikke trenger å fly så ofte som vi har gjort, og at vi kan gjennomføre flere møter på digitale plattformer. Det er bra at vi flyr mindre, det sparer klimaet.

LES OGSÅ: Norwegian ser ikke for seg normal drift før i 2022

Færre fly og dyrere flyreiser kan også få folk til å velge andre og mer miljøvennlige reisemåter, som tog. Men ikke alle har mulighet til å reise med toget. Mange opplever at kapasiteten ikke er god nok og at toget bruker for lang tid. Dermed kan vi ende opp med en nedskalering av luftfarten uten å ha gode alternativer. Det er et ansvar som hviler på politikerne. Vi håper derfor at Norge beholder de to store flyselskapene og at Widerøe fortsatt kan gi et godt tilbud til distriktene.

Staten har gitt lånegarantier til luftfarten på seks milliarder. Det kan bli nødvendig med direkte støtte, men også eierne må bidra for å løse krisa i luftfarten. Som reisende må vi regne med at tilbudet på flyreiser neppe blir som før, og det vil bli dyrere å fly selv om de tre selskapene overlever. Det er bra med konkurranse i lufta, men det må også satses mer på tog i større deler av landet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå