Bøndene vil høste ros for solidaritet

Koronakrisa gir grunnlag til å se på matproduksjonen med et nytt blikk.

Saken oppdateres.

Bondeorganisasjonene og staten har inngått et forenklet jordbruksoppgjør. Bondelagets leder slår fast at 2020 ikke er et år for å drive inntektskamp. Noe annet ville også vært umusikalsk i en situasjon der over 400 000 nordmenn er arbeidsledige.

På rekordtid har Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten blitt enige om årets jordbruksoppgjør. Avtalen er begrenset i omfang. Det er uvisst hvilken effekt avtalen vil ha for bondens økonomi det kommende året. På grunn den økonomiske unntakstilstanden landet står i på grunn av koronaepidemien, har det heller ikke vært mulig å fremskaffe det vanlige grunnlagsmaterialet til forhandlingene.

Ulikt alle andre år har ikke bondeorganisasjonene og staten lagt fram krav og tilbud foran forhandlingene. Partene har likevel forhandlet med et felles mål om sikre matproduksjonen forutsigbare rammevilkår i en vanskelig tid.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag gjør klokt i å avlyse inntektskampen for bonden i år. Landbruket er mindre berørt av koronakrisen enn mange andre næringer. Når det er sagt, er det ingen dårlig avtale bøndene har inngått med staten. Overføringene til landbruket øker med 350 millioner kroner. I tillegg kommer prisøkninger for jordbruksprodukter på over 300 millioner kroner. Hvordan dette slår ut for bondens økonomi, får vi først svar på til neste års jordbruksforhandlinger.

I tillegg til å være et inntektsoppgjør er jordbruksforhandlingene en viktig arena for å utvikle ny jordbrukspolitikk. Årets avtale innebærer ingen større endringer, også dette skyves videre til 2021. Koronakrisa gir grunnlag til å se på matproduksjonen med et nytt blikk. Matforsyning er helt grunnleggende for landets beredskap. Da bør den norske selvforsyningsgraden styrkes og avhengigheten av importert husdyrfôr reduseres. Det må ikke minst være lønnsomt å drive landbruk.

Bøndene har vist solidaritet ved å legge inntektskampen til side. Det vil de kunne høste av i jordbruksforhandlingene neste vår.

På forsiden nå