Adresseavisen mener

Skolene må åpnes så raskt som mulig

Skoler og kommuner som har kapasitet og areal til det, bør få klarsignal til å åpne for eldre elever allerede på mandag.

Stine Tøndel jobber ved Åsvang skole. De har åpent for elever i Trondheim som trenger tilsyn i påska, dersom foreldrene må jobbe.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

De yngste elevene er tilbake på skolen. Regjeringen har varslet et veikart for videre skoleåpning i løpet av denne uka. Koronatiltakene har hatt en høy kostnad for barn og unge. Siden skolene ble stengt i midten av mars, har elevene hatt hjemmeundervisning. Selv om det gledelig nok har blitt opprettholdt et undervisningstilbud, har det ikke vært en fullgod erstatning for den vanlige skoleundervisningen.

Bekymringen har vært stor for utsatte barn som trenger trygge voksenpersoner i både skoler og barnehager rundt seg. Dessuten er det ikke alle elever som takler hjemmeundervisning like godt. De som til vanlig har et større behov for faglig oppfølging i skolen, sakker trolig ytterligere akterut i en situasjon med langvarig hjemmeundervisning.

Et annet viktig poeng som ikke må undervurderes, er elevenes sosiale behov. De trenger å se og bli sett, både av medelever og lærere. Nå er det ikke lenge til skoleferien. Den innebærer et nytt langt avbrudd i den sosiale kontakten med venner og lærere.

Det vil åpenbart bli krevende å åpne skolen for alle elever med dagens regime for smittevern. Mange steder brukes hele skolens areal av første til fjerde trinn. Da blir det utfordrende å finne plass til enda tre trinn.

Et alternativ regjeringen bør vurdere, er om det er mulig å lempe noe på smitteverntiltakene i skolene. Få barn blir smittet, og de blir ikke særlig syke. I mars var ikke skolestengning et av Folkehelseinstituttets anbefalte koronatiltak. Dermed er det grunn til å spørre om det kan være helsefaglig forsvarlig med mindre strenge smittevernregler i skolene.

Regjeringen bør også åpne for fleksibel skoleåpning. I mange kommuner og skoler ligger det til rette for rask åpning. Smittesituasjonen, elevtallene og arealsituasjonen varierer fra kommune til kommune. At noen skoler med presset kapasitet trenger mer tid for å finne gode løsninger, bør ikke hindre andre skoler fra å ønske elevene tilbake allerede nå.

De skolene som ikke har nok ressurser, må bli tilført de midlene som trengs, slik at de kan ta imot alle elevene.

På forsiden nå