Partiene må samle seg om et budsjett for dugnad

Det er viktig å få til et bredt budsjettforlik i Stortinget, som løser den akutte situasjonen og som står seg over tid.

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Politikerne på Stortinget har vist stor evne til å finne løsninger og tiltak over partigrensene under koronakrisen. Riktignok har flere av regjeringens forslag til tiltakspakker blitt kraftig endret av stortingsflertallet, men det har også vært nødvendig. Tiltakspakkene har gitt partiene gjennomslag for flere av sine hjertesaker. Det har kostet dyrt, men alle har innsett at dette ikke var tiden for å spare seg ut av krisen. Det er viktig at partiene også står samlet når revidert nasjonalbudsjett skal behandles denne uka.

LES OGSÅ: Alle vil ha, men mange vil bli skuffet

Regjeringen har så langt håndtert krisen på en god måte, men også Stortinget skal ha ros for jobben som er gjort. Og ikke minst er det bra at politikerne ikke har forsøkt å slå politisk mynt på krisen, selv om de ikke har lagt skjul på egen påvirkning. Det er forståelig i en krise hvor mye oppmerksomhet rettes mot statsministeren og hennes statsråder.

Tirsdag legger regjeringen fram både revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, som forteller om de økonomiske utsiktene i Kommune-Norge i 2021. På mange måter blir dette et dugnadsbudsjett der forutsetningene og tallgrunnlaget er mer usikre enn noen gang. Vi står fortsatt midt i en helsepandemi og økonomisk krise, selv om regjeringen tar sikte på å åpne samfunnet før sommeren. Det betyr at det reviderte budsjettet trolig må revideres igjen når faktagrunnlaget blir bedre.

Flere partier og interessegrupper har allerede kommet med milliardkrav og forventninger til tiltakspakkene i budsjettet. Det vil nok også komme betydelige tiltakspakker, blant annet til kommunene og utsatte bransjer. Det er likevel viktig at partiene besinner seg og ikke pøser ut milliarder til sine hjertesaker uten å ta høyde for om de faktisk virker eller treffer dem som trenger det mest. Det er grunn til å tro at regjeringen vil komme tilbake til flere av kravene. Det betyr også at mange vil bli skuffet.

LES OGSÅ: Vi må heller betale folk for å jobbe

Regjeringen har sagt at den først vil søke samarbeid om budsjettet med Fremskrittspartiet. Det blir trolig ikke så enkelt når vi ser hvor villig Frp har vært til å bruke oljepenger. Regjeringen bør heller arbeide for å få til et bredt budsjettforlik i Stortinget, som løser den akutte situasjonen, treffer effektivt og riktig og som står seg over tid.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå