Forbrytelser til bunns må også straffes

Fiskeredskap bevisst etterlatt i sjøen er grotesk dyremishandling og miljøkriminalitet

  Foto: Skjermdump fra NRK

Saken oppdateres.


Den nye fiskeriministeren, Odd Emil Ingebrigtsen, er sjokkert over NRKs reportasjer om tusener av etterlatte teiner langs kysten. Fisk og sjødyr har sultet i hjel, råtnet og spist hverandre. At grotesk dyremishandling av stort omfang er ulovlig, men ikke nødvendigvis straffbart etter havressursloven, gjør saken verre. Her har statsråden en jobb å gjøre.

Bildene av deformert fisk og skalldyr som har levd i fangstutstyr etterlatt i sjøen, bør være en alvorlig vekker for politikere og Fiskeridirektorat. Dokumentasjon av at et firma har etterlatt 800 teiner i sjøen på Helgelandskysten, bør føre til at saker som dette blir tatt langt mer alvorlig. Anslag på flere tusen etterlatte teiner på Trøndelagskysten tyder på et stort, nasjonalt problem.

De siste åra har det kommet nye retningslinjer for – og mer kontroll av – teinefiske, blant annet for å verne den norske hummeren. Jevnlig rapporteres det om beslag av ulovlige teiner og bøtelegging av fritidsfiskere og andre. Etter beslag på Sørlandskysten i fjor meldte VG om forelegg på 6000 kroner for hver teine.

Hvis lover skal være effektive, må de kunne håndheves gjennom sanksjoner. Vi støtter mer kontroll av så vel fritidsfiske som kommersiell fangst av de dyrebare ressursene i sjøen. Skildringen av det som fortoner seg som villvest-tilstand langs bunnen av norske fjorder står i grell kontrast til hvordan samfunnet ellers reagerer mot dyremishandling og miljøkriminalitet. Det er vanskelig å se gode grunner til at det bør behandles mindre alvorlig enn ulovlig fangst.

Ifølge havressursloven er det forbudt å etterlate eller kaste redskap eller gjenstander som kan «skade marint liv, hemme gjennomføring av hausting, skade haustingsreiskapar eller setje fartøy i fare». Men det er ingen hjemmel for straff eller bøter i loven, som tilsynelatende er fra en tid da det var like ille å skade fiskeredskap som livet i havet. Her har fiskeriminister Ingebrigtsen en utmerket anledning til å komme til bunns i en stygg sak og rydde opp i utålelig cowboyvirksomhet.

Les flere aktuelle ledere fra Adresseavisen

På forsiden nå