Uryddig liberalisering av bioteknologiloven

Flertallet på Stortinget vil åpne for eggdonasjon, assistert befruktning av enslige og gi tilbud om tidlig ultralyd for alle. Det er uryddig at en så omfattende liberalisering av bioteknologiloven gjennomføres i hastverk.

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet, SV og Frp har gått sammen for å endre bioteknologiloven. Lovforslagene behandles av Stortinget i neste uke. Bioteknologirådets leder, Ole Frithjof Norheim, peker på at Stortinget med dette vil forlate en restriktiv linje i bioteknologispørsmål til fordel for tilnærmet full liberalisering. Han frykter at forslagene går for langt og er kritisk til at rådet fikk kort tid til å komme med innspill.

Bioteknologiloven utløser kompliserte etiske spørsmål. Det er ikke betryggende at de tre partiene har påtatt seg å utforme lovparagrafene på egen hånd. Et lovarbeid forberedes vanligvis av regjeringen på måter som skal sikre at alle viktige hensyn ivaretas.

Slik blir den nye bioteknologiloven

Flertallet vil tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon. Både Høyre og Venstre har sagt ja til eggdonasjon. I realiteten står det dermed et stort flertall bak denne endringen, selv om disse to partiene forpliktet seg til «fryse» bioteknologiloven i regjeringsforhandlingene med KrF.

Her er loven moden for modernisering. I dagens likestillingssamfunn er det ingen tungtveiende grunner til at kvinner og menn skal behandles ulikt ved barnløshet. Inngrepet ved uttak av egg medfører ikke større helsemessig risiko enn ved assistert befruktning.

Flertallet vil tillate assistert befruktning av enslige. Ingen skal tvile på at enslige forsørgere kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår for barn. Det er likevel problematisk om staten legger til rette for dette. Barn med kun én omsorgsperson vil være i en mer utsatt posisjon om denne personen blir ute av stand til å ivareta omsorgen.

Flertallet vil tilby tidlig ultralyd til alle gravide, samt en blodprøve av gravide i risikogrupper som blant annet kan avdekke kromosomfeil hos fosteret. KrF advarer mot at dette er et skritt i retning av et sorteringssamfunn. Bekymringen er legitim, og burde vært ledsaget av grundigere debatt.

Les flere av Adresseavisens ledere her.

På forsiden nå