Forsvaret trenger bredt forlik og forutsigbarhet

Det er helt nødvendig å få avklart at tiltakene i Forsvaret kommer når de er vedtatt, til en kostnad som er budsjettert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Trident Juncture.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Et flertall på Stortinget med Ap, Frp, Sp og SV har sendt langtidsplanen for Forsvaret tilbake til regjeringen og krever en avklaring i åtte punkter. Opposisjonen signaliserte allerede da planen ble lagt fram i midten av april at den var misfornøyd med innholdet. Det er ikke heldig for Forsvaret at langtidsplanen blir forsinket og at det er uklarheter om prioriteringene i Forsvaret. Den usikkerheten må regjeringen rydde opp i. Her viser opposisjonen muskler, men en mindretallsregjering må også ta ansvaret for å få til bred enighet og forutsigbarhet for det norske Forsvaret.

LES OGSÅ: Vi kan ikke skyte virus med kanon

For det er ikke først og fremst rammene og omfanget på forsvarsbudsjettet som bekymrer opposisjonen. Det er selve gjennomføringen av planen som er hovedproblemet. Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder kroner over de kommende åtte årene. Det er en satsing som gjør at Norge nærmer seg to prosentmålet til Nato. Flere av partiene skulle gjerne sett at regjeringen brukte enda mer penger, blant annet på flere soldater. Men også Forsvaret må innrette seg etter den nye økonomiske virkeligheten.

Et av punktene som særlig Ap har reagert på, er at regjeringen vil at den operative delen av planen skal gjelde i åtte år, fra 2021 til 2028. Det vanlige er fire år, men langtidsplanen bør også se enda lenger framover. Ap frykter at satsinger gjennom regjeringens opplegg, blir skjøvet ut i tid. Opposisjonen krever også at planen i langt større grad må være konkret på hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette de neste fire årene. Planen må også ha en bedre tids- og tallfesting av ulike tiltak. Det gjelder blant annet opptrappingsplanen for antall ansatte og framtidige fartøystruktur i Sjøforsvaret.

LES OGSÅ: Den nye langtidsplanen for Forsvaret øker beredskapen

Det er viktig med bred politisk enighet om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, spesielt i en tid med stormaktsrivalisering, økt ustabilitet og uforutsigbarhet. Regjeringen burde derfor å ha sørget for at de uklarhetene som opposisjonen mener ligger i langtidsplanen, ble avklart tidligere gjennom forhandlinger. At partiene nå må gå en ekstra runde, skaper bare mer usikkerhet. Regjeringen har frist til midten av oktober med å svare på de åtte punktene. Det bør gi et godt grunnlag for et bredt forlik. Det er helt nødvendig å få avklart at tiltakene kommer når de er vedtatt, til en kostnad som er budsjettert.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå