Skammelig behandling av lærer

Læreren i Steinkjer som anmeldte en elev for snikfilming burde fått støtte fra arbeidsgiveren.

Saken var oppe for Inntrøndelag tingrett i Steinkjer i slutten av august.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

FILE PHOTO: The Snapchat messaging application is seen on a phone screen August 3, 2017. REUTERS/Thomas White/File Photo  Foto: Thomas WhiteSteinkjer videregående skole og skoleeier Trøndelag fylkeskommune har ikke mye å være stolt over i den historiske saken som ble avgjort i Inntrøndelag tingrett nylig. En 19 år gammel elev ble dømt til 7200 kroner i bot og inndragelse av telefonen for å ha snikfilmet under skjørtet til en lærer. Arbeidsgiveren burde ha støttet læreren i kampen for trygghet, mot utålelige krenkelser på arbeidsplassen.

Eleven filmet under skjørtet til læreren i klasserommet og sendte filmklippet til en snapchatgruppe med 19 deltagere våren 2019. «Jeg ville få gutta til å le», forklarte den unge mannen i tingretten, ifølge Trønder-Avisa. Læreren ble delvis sykmeldt etter hendelsen, og det var læreren selv som anmeldte forholdet, med støtte fra Lektorlaget i Trøndelag og Utdanningsforbundet. Det er lett å forstå skuffelsen over at arbeidsgiveren ikke i stilte seg bak læreren i denne saken.

Skoler har ansvar for å ivareta både elever og lærere, men hensynet til elevers rettigheter må ikke gå på bekostning av lærernes trygghet og autoritet. Etter at læreren etter hendelsen i fjor selv valgte å anmelde saken, uttalte rektor ved skolen til Trønder-Avisa: «Saken er håndtert i henhold til fylkeskommunens rutiner og skolens handlingsplaner, og i tråd med Forskrift til Opplæringsloven».

I så fall er det på tide at skoler og skoleeiere ser på nytt på rutiner og handlingsplaner. Eleven ble utvist i én dag for hendelsen, i en sak som tydelig viser at skolens ordensreglement ikke er tilstrekkelig sanksjonsmiddel når det er snakk om brudd på norsk lov.

Dommen er historisk fordi det er lite rettspraksis på et område som neppe blir mindre aktuelt i tiden som kommer: krenkende snikfilming. Eleven ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 266, for å ha krenket en annens fred ved hensynsløs adferd. 7200 kroner i bot og inndragelse av telefon kan virke som en liten straff i en liten sak, men den kan få stor betydning som et tydelig signal om at snikfilming både kan være krenkende og straffbart. Også når intensjonen bare er å få gutta til å le.

På forsiden nå