Adresseavisen mener

Dristig strippevedtak i Trondheim

Onsdag vedtar Trondheim bystyre trolig skjenkeregler som kan bety kroken på døra for byens eneste strippeklubb. Trondheim kommune bør ikke bruke alkoholloven som et politisk redskap for å kvitte seg med lovlige virksomheter man ikke liker.

En strippeklubb i kommunen påvirker holdningene i samfunnet vårt. Det gjør noe med hvordan vi snakker om og ser på kvinner, skriver Kvinnegruppa Ottar.  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

Et flertall bestående av SV, Sp, KrF, MDG og Ap i oppvekstkomiteen i Trondheim går inn for å nekte skjenkebevilling til steder som har «konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende». Vedtaket er i tråd med de rødgrønnes samarbeidsplattform. Onsdag behandles retningslinjene for skjenkebevilling i bystyret.

Oppvekstkomiteen begrunner innstillingen med at utesteder som kobler denne type underholdning med alkoholsalg kan virke belastende, diskriminerende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte. Varaordfører Mona Berger (SV) mener dette er en type virksomhet som har en negativ innvirkning på kvinnesyn og menneskesyn.

Stripping har mange problematiske sider. Det er likevel på det rene at denne type underholdning er en lovlig virksomhet i Norge. Spørsmålet er om en kommune kan knytte vilkår til skjenkebevillinger som i praksis gjør det umulig å drive slik virksomhet.

Kommunene har vide muligheter til å utøve skjønn i skjenkesaker. Skjønnet må imidlertid være saklig og ikke bygge på utenforliggende hensyn. Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige skader av alkoholbruk. Det er ikke gitt at den kan brukes som et redskap for å ivareta andre hensyn, som for eksempel å forhindre stripping.

I et rundskriv skriver Helsedirektoratet at vilkår som forbyr stripping har blitt akseptert dersom det er begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. Derimot vil vilkåret ikke nødvendigvis være lovlig om begrunnelsen er moralske hensyn.

I Trondheim har «Dreams Showbar» tilbydd stripping siden 2002. Eier Atle Maaø varsler rettslige skritt dersom utestedet ikke får fornyet skjenkebevilling etter kommunens nye retningslinjer.

Det er legitimt å arbeide politisk mot strippeklubber som fenomen, men å nekte å fornye skjenkebevilling uten alkoholpolitisk begrunnelse, er en uheldig blanding av jus, moral og politikk som bystyret bør unngå.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå