Adresseavisen mener

Det er viktig for studentene med fysisk undervisning

Alle NTNU-studentene skal ha tilbud om fysiske undervisningstilbud på campus til høsten. Det er viktig, ikke bare for studentbyen Trondheim, men også for læring og trivsel blant studentene.

Rektor Anne Borg ved NTNU.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Siden koronatiltakene ble innført i mars, har mesteparten av undervisningen ved universiteter og høyskoler foregått digitalt. Det har ikke vært uten kostnader for studentene. Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at tre av fire studenter mener livet har blitt mer krevende etter at koronaepidemien nådde Norge. En av fire mener livet har blitt mye mer krevende. Studentene peker på at det er mer krevende å studere effektivt hjemme. De savner det sosiale livet, struktur i hverdagen og muligheter til å trene.

En annen undersøkelse fra Høyskolen i Østfold viser at over 60 prosent av studentene mener læringsutbyttet fra undervisningen har blitt dårligere, sammenlignet med undervisningen før koronastengingen. Disse tallene er en påminnelse om at digitale tilbud ikke kan erstatte verdien av fysisk nærvær. De er viktig å kunne møtes ansikt til ansikt, ikke bare av hensyn til læring, men også fordi det sosiale nettverket og aktiviteter er en viktig del av studentlivet.

LES OGSÅ: Slik blir studiestart i Trondheim

NTNU planlegger nå oppstarten av høstsemesteret. Omlag 25 000 studenter er ventet til Trondheim. Rektor Anne Borg legger opp til at alle studentene skal ha tilbud på campus selv om smittevernreglene fortsatt legger begrensninger på universitetets drift. I tråd med regjeringens anbefalinger vil førsteårsstudentene bli prioritert. Det er fornuftig. Men det er også et viktig og riktig signal at alle studentene må møte på campus selv om smittevernhensyn gjør at deler av undervisningen fortsatt må gå digitalt.

Det er avgjørende at oppstarten av høstsemesteret skjer innenfor rammen av forsvarlig smittevern. En ny koronabølge vil føre til innstramminger i smittevernreglene. Det er i studentenes egen interesse å sørge for at smitte ikke spres. Studentenes egne linjeforeninger og fadderorganisasjoner har et stort ansvar for at de sosiale aktivitetene ved studieoppstart foregår i tråd med de generelle smittevernrådene.

Et av de viktigste rådene er å ikke utsette andre for smitte dersom en selv har symptomer på sykdom. Mange studenter bor i bofellesskap. Over 6000 studenter benytter seg av Studentsamskipnadens boligtilbud. Administrerende direktør Audhild Kvam opplyser at Sit oppretter midlertidige botilbud for studenter som enten skal i karantene eller som må isoleres på grunn av covid-19. Det er et nødvendig tiltak mot smittespredning.

I studieåret utgjør studentene en betydelig del av Trondheims befolkning. Det er viktig for byen at studentene kommer, men aller viktigst er det for studentene selv.


På forsiden nå