Tiden da politiet løp etter lommetyvene, er forbi

Demonstrasjon mot Sian på Torvet. Mange demonstranter knuste vinduer og kastet gjenstander på politiet i forbindelse med demonstrasjonen.  Foto: Håvard Haugseth Jensen (illustrasjonsfoto)

Saken oppdateres.

Kan vi kreve at politiet raskt møter opp og etterforsker innbrudd, hærverk, tyveri eller andre lignende forbrytelser? Ferske tall fra Trøndelag politidistrikt viser at antallet oppdrag som er loggført i Trøndelag, har gått ned sammenlignet med 2015. I fjor prioriterte politiet i Trøndelag bort mer enn 3000 oppdrag på grunn av manglende kapasitet. Mange av dem som blir utsatt for kriminalitet, og ikke får umiddelbar respons fra politiet, opplever dette som vanskelig. De er fortvilet og føler seg utrygge. Det er lett å forstå.

LES OGSÅ: Dropper stadig flere oppdrag - har ikke kapasitet

Men kriminaliteten har endret seg. De alvorlige lovbruddene skjer ikke lenger bare ute i ditt nærmiljø. Den har også delvis flyttet seg til nettet. Alvorlig digital kriminalitet er mer avansert og vanskeligere å avdekke. Den krever mer ressurser og spesialkompetanse i politiet. Det er en prioritert oppgave for politiet å avdekke og etterforske denne kriminaliteten. Dermed blir mindre alvorlige anmeldelser ikke etterforsket, eller må vente til det er ledig kapasitet.

Derfor tok det også fire dager før Kate Elin Hatlestad på Frøya fikk besøk av politiet etter at hun ble utsatt for innbrudd og fikk huset rasert i fjor. Hun varslet politiet, men fikk beskjed om at andre hendelser ble prioritert foran. Til Adresseavisen forteller hun at hun fortsatt føler seg utrygg. Det er mange eksempler på at mindre alvorlig kriminalitet blir nedprioritert. Det har gjort noe med forventningene til politiet. For selv om de fleste anmelder tyveri og andre mindre alvorlige hendelser, regner de ikke med at politiet tar saken. De gjør det fordi forsikringen krever en anmeldelse.

BAKGRUNN: Politi-eksplosjon i Trondheim - resten av fylket taper

I stortingsmeldingen om politiet som nylig ble lagt fram, er målet at det skal være minst to politibetjenter per tusen innbygger. Her åpner regjeringen for å legge ned enda flere lensmannskontor, men vurderer flere mobile løsninger. Styrkingen av politiet er i stor grad kommet i de store byene. Trondheim stikker av med de fleste nye stillingene i Trøndelag, mens resten av kommunene må klare seg med det de har. Så kan det diskuteres om alle fellestjenestene også må ligge i Trondheim.

Med mindre politiet i Trøndelag får vesentlig mer penger enn de allerede har fått, er de nødt til å prioritere den alvorligste kriminaliteten. Det betyr mindre synlig politi i distriktet og lengre reaksjonstid. For innbyggerne kan tilliten til politiet svekkes, selv om et flertall sier de føler seg trygge i lokalsamfunnet idag. Det er denne prioriteringen som er vanskelig å akseptere, men helt nødvendig å gjøre.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå