Vi bør ikke innføre lokale koronatiltak nå

NTB / Scanpix 

Saken oppdateres.


I et intervju i Aftenposten ber Trygve Slagsvold Vedum regjeringen om å gå vekk fra «doktrinen om én nasjonal politikk for alle koronatiltakene». Senterparti-lederen frykter det han kaller ufornuftige og rigide nasjonale smitteverntiltak. Han mener dagens strategi kan føre til manglende respekt for tiltakene som allerede er innført. Det er ikke lett å forstå at de restriksjoner som er innført der smitten er størst i Norge, som i sentrale deler av Østlandet, skal sette standarden for tiltak i kommuner som ikke har hatt smitte. Det vil likevel være ufornuftig å innføre egne, lokale smittevernregler i deler av landet. Spesielt nå i sommerferien hvor folk reiser mye mer mellom kommunene.

LES OGSÅ: Regjeringen bør si ja til breddefotball i sommer

Det er ikke første gang det kommer krav om lettelser i tiltakene i deler av landet der smitten er lav. I en tidlig fase av smitten var kommuner med lav smitte imidlertid mer opptatt av å innføre smittevernregler som var strengere enn de nasjonale, spesielt i Nord-Norge. Men også Frosta gjennomførte strenge tiltak da de fikk en kraftig økning av smitten. At flere ønsker lettelser i tiltakene nå, skyldes blant annet at Norge har kontroll på smittespredningen. Men det er også en gryende irritasjon over at folk i enkelte kommuner, der smitten fortsatt er ganske høy, er blitt slappere med å følge de strenge tiltakene vi har.

Regjeringen har hele tiden understreket at vi må ha felles nasjonale regler. Det er blant annet begrunnet med at det er vanskeligere å kommunisere mange ulike, lokale smittevernregler. Og det har også vært viktig at alle skal forstå at dette er et felles løft – en dugnad der alle må bidra. Ved å overlate til den enkelte kommune eller region å innføre egne smittevernregler, vil gi uklare signaler og ulik informasjon som det er vanskeligere å forholde seg til.

LES OGSÅ: Ekspert mener fotballkamper bør utsettes hvis det er smitte i et lag. – Det finnes en tålegrense, sier NFF.

Slagsvold Vedum nevner blant annet at det nærmest er fritt frem å bryte smittevernreglene ved utesteder i Oslo, mens breddeidretten i kommuner med ingen smitte ikke får konkurrere i sin idrett. Det er mange eksempler på tiltak som virker uforståelige. Vi må likevel være tålmodige. Norge er i en særstilling med lav smitte. Men vi ser at mange land i verden nå må dra i håndbrekket og reversere lettelsene i egne tiltak. Flere land nær oss i Europa har derfor innført ny nedstenging. Det må vi for all del unngå. Derfor må vi tåle at vår felles dugnad fortsetter ennå en tid framover.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå