Godt signal om å styrke politiet i distriktet

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) lover at distriktene skal prioriteres når nye politistillinger lyses ut. Det er et godt signal, men betyr ikke at den utskjelte politireformen er friskmeldt.

Helleland med sterk kritikk mot antidopingbyrået hun selv er visepresident i  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Da reformen ble vedtatt i 2015, hadde den et todelt mål. Politiets fagmiljøer skulle styrkes samtidig som en skulle får et mer operativt og tilstedeværende politi lokalt. Reformen innebar at 126 polititjenestesteder ble lagt ned. Det skulle frigjøre ressurser til mer operativt politiarbeid og flere patruljer på veiene.

I dag er det liten tvil om at reformen har hatt en sentraliserende effekt. Man har klart å styrke politiets fagmiljøer, men sviktet når det gjelder målet om et mer tilstedeværende politi lokalt. I Trøndelag klager flere ordførere på at ressursene har blitt sluset til Trondheim på bekostning av polititilbudet ute i distriktene. Tallene viser at mens veksten i politiårsverk har vært sterk i Trondheim, har det blitt færre politistillinger i store deler av fylket forøvrig. Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt bekrefter dette bildet når han erkjenner at det ikke har blitt flere patruljer på veiene etter reformen

I et intervju med Adresseavisen sier Hofstad Helleland at hun har stor forståelse for bekymringene ute i distriktene, og at historier fra for eksempel Hitra og Frøya, der politiet ikke rykket ut til alvorlige hendelser, er uakseptable. Helleland varsler at regjeringen med sin ferske stortingsmelding om politiet justerer kursen. Nå skal blant annet nye politistillinger gå til de Geografiske driftsenhetene (GDE) ute i distriktene.

HELLELAND: Lover ny kurs for politiet

Det er bra og nødvendig om regjeringen erkjenner politireformens svakheter og gjør tiltak for å rette dem opp. Men Hellelands uttalelser betyr ikke at reformen er friskmeldt. I Trøndelag politidistrikt er det bare tre slike lokale driftseneheter. Om Orkdalsregionen tilføres ekstra stillinger, er det ingen automatikk i at det blir mer politi på Frøya. Helleland peker også på at mer fleksible arbeidstidsbestemmelser vil bidra til mer tilstedeværende politi lokalt. Det har hun rett i, men samtidig er ikke dette noe hun kan vedta politisk. Arbeidstidsbestemmelser forhandles mellom partene i arbeidslivet.

Når politimeldingen skal behandles i Stortinget, bør kravene om lokal tilstedeværelse skjerpes og konkretiseres.

LES FLERE LEDERARTIKLER I ADRESSEAVISEN

På forsiden nå