Adresseavisen mener

Å reise eller ikke reise, det er spørsmålet

Pandemien er i full frammarsj i verden. Samtidig åpner regjeringen grensene til store deler av Europa. Regjeringens reiseråd er en krevende øvelse i dobbeltkommunikasjon.

Saken oppdateres.

Det hender politikere beskyldes for å tale med to tunger. Når det gjelder reiseråd i koronakrisen, så gjør de akkurat det. 15. juli ble reiserestriksjonene til en lang rekke land i Europa opphevet. Samtidig oppfordrer regjeringen fortsatt nordmenn om å legge ferien til hjemlandet i år.

Det var landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) som utførte regjeringens munngymnastikk da reiserestriksjonene til store deler av Europa ble opphevet. Det er fritt fram for alle å reise til alle land i EØS- og Schengen-området med tilfredsstillende smittestatus – såkalte «grønne» land. Men i munnviken var Bollestads budskap: Ikke reis! Hun pekte på at det ikke er risikofritt å reise ut av landet, og at situasjonen i andre land kan være uforutsigbar. Et land kan gå fra å ha grønn status til rød status mens du er ute på reise. I så fall må du i reisekarantene i 10 dager etter at du har kommet hjem.

Det kan virke paradoksalt at regjeringen på den ene siden åpner opp for utenlandsreiser, men samtidig appellerer til hver enkelt av oss å vurdere hvorvidt det virkelig er nødvendig å reise. Dobbelkommunikasjonen er likevel forståelig. Når smitteutviklingen i Europa viser positive tegn, må en på et tidspunkt forsøke å normalisere ferdsel mellom land. Dernest veier hensynet til norsk reiselivsnæring tungt. Når reiserestriksjonene oppheves, åpner det også for innreise av utenlandske turister.

Myndighetene er åpne på at både ut- og innreiser øker risikoen for smittespredning. Det er derfor Bollestad maner til nøye overveielse av om det er nødvendig å reise ut. Kronaviruset kom til Norge nettopp gjennom reisevirksomhet.

På sett og vis innebærer regjeringens ulne reiseråd at ansvaret for å forhindre ny smittebølge legges til hver enkelt av oss, som et personlig ansvar. Det er ikke noe nytt i denne pandemien. Bekjempelsen av viruset avhenger av at vi som innbyggere gjør kloke og informerte valg, at vi ikke utsetter oss selv om andre for smitterisiko. Det må vi fortsette med.

På forsiden nå