Vi trenger mer åpenhet rundt tro

Mange mennesker med et religiøst livssyn synes det er vanskelig å snakke om troen sin med andre. Spesielt med ikke-troende.

  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Det er forståelig når man hører historiene om hvordan de risikerer å bli møtt med alt fra nedlatende kommentarer til regelrett hat.

Under Adressa-samtalen i torsdagens Olavsfest var tre troende samlet til samtale. Alle tre hadde konvertert til sin nåværende trosretning i voksen alder. Etter samtalen sitter vi igjen med følelsen at de alle savner mer åpenhet rundt tro. I et samfunn som setter idealet om åpenhet så høyt som vårt, er det bekymringsverdig at det nærmest er tabubelagt å snakke om tro.

Vi må vise forståelse for at voksne, oppegående mennesker har tatt valg som gir mening for dem, selv om det ikke gir mening for deg. Mange har nok en tendens til å undervurdere den moderne troende. Å tolke eldgamle religiøse tekster bokstavelig kan være farlig. Men den gjengse troende nordmann gjør ikke det. En moderne, troende person har sågar ofte bedre forutsetninger for å plassere sin religions tekster i en sunn og forsvarlig historisk kontekst enn utenforstående.

Mange forstår nok ikke konseptet tro. Noen liker ikke prinsippene i en bestemt trosretning. Andre bryr seg kanskje ikke. Og dette er lov. Mai Antonsen, som har konvertert til bahai-troen, sa i Adressa-samtalen at hun opplever det lettere å diskutere tro med medlemmer av andre religioner, enn med ikke-troende. «Vi som tror, skjønner at andre tror.»

Med åpenhet rundt tro, må det også være rom for religionskritikk. Men vi vil være tjent med å tenke over tonen i denne kritikken. Det er lov å mene at en religion fremstår som arrogant eller bombastisk i sin framtoning. Det blir imidlertid hyklersk å legge frem kritikken med bombastisk arroganse.

Vi oppfordrer alle til å møte hverandre med en grunnleggende forståelse om at andre kan oppleve verden annerledes enn deg selv. Ydmykhet kommer man langt med, enten du tror på en gud eller ikke.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå