Adresseavisen mener

Vi trenger strengere regler for elsparkesykler

Elsparkesykler er kommet for å bli, men vi trenger strengere, nasjonale retningslinjer som kan hindre at det blir «helt Texas».

Elsparkesykler Tier og Voi. Bildet tatt ved Torvet  Foto: Sindre Vartdal

Saken oppdateres.

De er populære og effektive og kan brukes av nær sagt alle. Samtidig har syklene skapt problemer. Ulykker og henslengte sykler som er til fare for andre trafikanter, har ført til at flere byer har innført lokale regler. Likevel er det behov for strengere, nasjonale retningslinjer som kan hindre at det blir «helt Texas».

Midtnorsk debatt: Nav-skandalen er en skam for velferdsstaten

I Oslo har elsparkesykler vært en het debatt i sommer. I hovedstaden er det plassert ut nesten like mange sykler som i Paris. Mange alvorlige ulykker, særlig om natta, har ført til at lokalpolitikerne har våknet til liv. Nå må selskapene betale en regning for de syklene som kommunen har ryddet bort fra fortau og veier. En av aktørene ønsker et bransjesamarbeid om opprydding.

Heldigvis har det ikke vært det samme kaoset i Trondheim. Her er det færre sykler og færre personskader. Mens det i Oslo er anslagsvis 13 000 elsparkesykler, er det bare 600 i Trondheim. Samtidig er det ingen tvil om at tilfeldig parkerte sykler « forsøpler» og skaper farlige situasjoner når de ligger slengt der folk skal ferdes. I Trondheim er det også innført en øvre fartsgrense på fem kilometer i timen i enkelte bydeler. Det er bra, men ikke nok. Flere redskaper må til for å regulere hvordan syklene brukes.

LES OGSÅ: Tier, Voi eller Ryde: Hvem kommer lengst opp Brubakken?

Mye tyder på at populariteten ikke vil dale med det første. Sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før noen blir hardt skadet her også. Tall fra flere land antyder at bruk av elsparkesykler har ti ganger høyere ulykkesrisiko enn for sykkel. Men det er ingen god idé å la markedet og elsparkesyklistene regulere bruken. I dag vil noen aktører samarbeide med hverandre og det offentlige, mens andre ikke er opptatt av det. Vi trenger derfor et nasjonalt regelverk som kan sørge for at elsparkesykler blir et trygt framkomstmiddel. Nå befinner elsparkesyklene seg i en reguleringsmessig gråsone, blant annet mellom sykling og motoriserte transportmidler.

Det er godt at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tar problemene på alvor. De neste to dagene skal han sammen med de største byene og selskapene som leier ut syklene, finne ut hvordan bruken kan reguleres på best måte.

På forsiden nå