Det trengs samlet glød mot 2030

Årets Olavsfest presenterte Nidarosdomen som aldri før, og tente en ild som krever trøndersk samarbeid mot nasjonaljubileet.

Trondheim, 26.07.2020. Kari Bremnes spiller inn konsert i Nidarosdomen til Olavsfestdagene 2020. Konserten spilles av for publikum 31/7. Foto: Roar Blåsmo-Falnes  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Mandag kveld ble årets Olavsfest avsluttet med at det kom en båt med en fakkel fra Stiklestad opp Nidelva og tente et bål på Bastionen mellom Erkebispegården og elvebredden. En digitalt formidlet festival, med Nidarosdomen i sentrum, ga en spesiell Olavsfest. Mest vil årets festival bli husket for at den presenterte nasjonalhelligdommen som aldri før. Korona har avlyst eller redusert de fleste norske festivaler i sommer. Noe av det beste som har kommet ut av det, er formidlingen av Nidarosdomen i lys, lyd og bilder. Noen av konsertene blir heldigvis å se på NRK også, for et enda større publikum.

Forhåpentligvis vil publikum kunne være fysisk til stede på en helt annen måte alt neste år. Avslutningen av årets Olavsfest markerte en lovende nedtelling mot det store nasjonaljubileet som skal markeres i 2030. For at det skal bli en nasjonal begivenhet som gir gjenklang langt utover Trøndelag, er det avgjørende at gode krefter i Trondheim, Steinkjer og Verdal løfter blikket og sammen arbeider for en utadvendt og relevant tusenårsmarkering som ikke bare ser bakover.

Talene ved bålet mandag kveld fra fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, ordfører Rita Ottervik fra Trondheim og preses i Bispemøtet Olav Fykse Tveit tyder på at det er godt grunnlag for å jobbe for at 2030 blir en nasjonal markering mer enn et kretsmesterskap. Å høre senterpartipolitiker Hallem fra Verdal si at slaget på Stiklestad for snart tusen år siden førte til at Norge ble innlemmet i det europeiske fellesskap, gir forventninger til et jubileum som kan skape debatt og ikke bare om fortida.

Før den tid trengs det en avklaring om situasjonen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter og «Spelet om Heilag Olav». Det trengs også en dypere forankring av hva formidling av det som kalles «Olavsarven» innebærer, regionalt som nasjonalt. Det store jubileet og veien dit bør tåle og fremme debatt om helgenkongens rolle og betydning og vise at godt samarbeid mellom Stiklestad og Olavsfest er noe mer enn festtaler. Hvis ikke kan ilden slukke i mellomtida.

På forsiden nå