Adresseavisen mener

Syklister må også kontrolleres

Smittevernregler gjør at mange vil, og bør, unngå å bruke kollektivtransport i rushtiden når arbeidsliv og studier starter etter ferien.

Sykkel er et virussikkert framkomstmiddel når mange skal tilbake på jobb etter ferien. Her fra Bakklandet i Trondheim.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Sannsynligvis vil flere bruke sykkel eller bil for å være på den trygge siden. Sykling er bedre for både klima og helsa enn bilen. Dessuten er elsykkel og elsparkesykkel ofte de mest effektive framkomstmidlene. Men hvis flere skal sykle, er det viktig at også syklister følger trafikkreglene.

Midtnorsk debatt: Ingen løsning å stenge baren tidlig

Oslopolitiets to kontroller i Oslo mandag kan være en påminnelse om at det er all grunn til å følge trafikkreglene i Trondheim, også som syklist. Hele 43 syklister og 37 elsparkesyklister fikk forenklet forelegg for kjøring på rødt lys i et kryss sentralt i hovedstaden.

Å bli bøtelagt er aldri en opptur, men politiet bør gjennomføre kontroller også her i byen. Det har en oppdragende effekt som gjør at færre sykler på rødt lys og med full pinne på fortauet, og ellers sjonglerer mellom å være «gående og syklende». Sykkel skal være et trygt framkomstmiddel, også for fotgjengere og bilister.

Midtnorsk debatt: Gledelig utvikling for butikkene i sentrum

Et overordnet mål er at flere skal sykle og gå slik at byen når nullvekstmålet med lavere utslipp. Vi er delvis på god vei, i dag er Trondheim sykkelby nummer én i Norge. Ingen andre norske storbyer eller storbyområder har høyere andel syklister enn Trondheim. Antall daglige sykkelturer har økt med over 65 prosent de ti siste årene. Men fortsatt er det bare ti prosent syklister, og målet er 15 prosent innen 2025. Det krever gode sykkelveier og Miljøpakken ønsker å bruke en milliard kroner på infrastruktur for sykkel i perioden 2020–2023. Det største enkeltanlegget er sykkelbru over Bjørndalen, fra Kolstad til Rosten, til rundt 120 millioner kroner.

Fremdeles er ikke framkommeligheten for syklister i Midtbyen god nok. Sykkelfeltet i Kjøpmannsgata har vært stengt i flere måneder. I mange gater stopper plutselig sykkelfeltet opp, og en del syklister føler seg tvunget opp på fortauet. Med den politikken som er vedtatt, med mindre gjennomgangstrafikk i sentrum, er det ikke bare enkelt å lage et fungerende kjøremønster både for kjørende og syklende. Likevel bør en bedre infrastruktur for sykkel prioriteres hvis vi vil at flere skal sykle til og fra Midtbyen. Syklistene må på sin side respektere reglene.

Midtnorsk debatt: De fleste ulykkene skjer på natten og i helgene, ofte i sammenheng med promille

På forsiden nå