Adresseavisen mener

Lytt til barselopprøret

Norge regnes som verdens tryggeste land å føde i. Likevel er det mange kvinner som synes at de ikke får god nok hjelp i forbindelse med fødsel.

Vil spare penger: Man sparer selvsagt penger ved å korte ned liggetiden på sykehuset etter en fødsel, men besparelsen kan gå utover helsa både til mor og barn.  Foto: Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Saken oppdateres.

Både helsevesenet og helsepolitikere bør lytte når ferske mødre deler dårlige opplevelser. En fødsel vil alltid kreve sin kvinne, men fødende skal ikke føle at de er en belastning som helst bør ekspederes ut av sykehuset fortere enn svint.

I det siste har det foregått en debatt om fødsels- og barselomsorgen i Norge. Diskusjonen handler ikke bare om smittevernhensyn på grunn av korona, men om en helsetjeneste der jordmødre må løpe stadig fortere og fødende ikke får den oppfølgingen de har krav på.

Midtnorsk debatt: Har du lest innlegget mitt, jordmor?

Spaltist Hanne Monge Sigbjørnsen i Aftenposten, kjent som Tegnehanne, har engasjert, underholdt og provosert mange med sin traumatiske fødehistorie i Oslo. I Adresseavisen har både spaltist og fastlege Kari Løvendahl Mogstad og nybakt bestemor Anne Flor Kjøren støttet et barselopprør. I et debattinnlegg skildrer Kjøren, som har to døtre som nylig fødte på St. Olavs hospital, det hun mener et system preget av dårlig kommunikasjon og oppfølging, kort liggetid og mangel på ressurser.

Midtnorsk debatt: Syklister må også kontrolleres

Hun har noen poeng. Oppholdet på sykehuset er blitt kortere. Mellom 1999 og 2018 gikk liggetiden fra 4,1 døgn til 2,8. Et mindretall får den oppfølgingen av jordmor etter hjemkomst som de har krav på. Tall viser at en tredel av barselkvinner opplevde fødselen som traumatisk. Opplevelsen handler ikke nødvendigvis om fare for liv og helse, men om dårlig kommunikasjon. Det er et nasjonalt mål at en fødende skal følges kontinuerlig av en jordmor i aktiv fødsel, men en fersk undersøkelse viser derimot at få jordmødre greier kravet om én-til-én-omsorg. En ny rapport fra Helsedirektoratet viser kraftige kutt i fødselsomsorgen de siste årene. Tjenesten er blitt dyrere, mødrene eldre og fødslene mer komplekse.

Fødende kvinner har krav på en helsetjeneste av høy kvalitet. Derfor bør de ansvarlige lytte til kvinners erfaringer. Slik kan fødetilbudet bli bedre.

Midtnorsk debatt: Den åpenbare trusselen mot ytringsfriheten

På forsiden nå