Adresseavisen mener

Innfør koronavennlig fraværsgrense

I dag starter skolen etter sommerferien og videregåendeelever går løs på et nytt semester.

Fraværsregelen kan ikke stå i veien for at elever holder seg hjemme ved lette luftsveissymptomer.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix/Berit Roald

Saken oppdateres.

Samtidig er vi inne i en ny koronabølge, og det hagler inn nyheter om smitte flere steder. Da er det merkelig at regjeringen ikke har innført en mer liberal fraværsgrense i videregående skole.

Regelen fra helsemyndighetene er klar: For å holde smitten under kontroll, må både voksne, barn og unge holde seg hjemme hvis de har symptomer som minner om forkjølelse og influensa. Selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon bør vi holde fortet i tilfelle vi har koronasmitte. Høsten er sesong for vanlig forkjølelse, og det sier seg nesten selv at flere havner i en situasjon hvor de ikke kan dra på jobb, på skolen eller i barnehage. Da er det viktig at terskelen for å være ærlig om helsetilstanden, ikke blir for høy.

Midtnorsk debatt: Det bør være mulig å legge til rette for bedre sameksistens mellom gående og syklende på Bakklandet

Sannsynligvis kan den bli nettopp det for elever i videregående skole. I sin risikorapport før helga skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at koronaregler kan føre til at fraværsgrensen overskrides fordi elever med milde symptomer ikke kan møte på skolen. I dag er fraværsgrensen ti prosent. I enkelte fag skal du ikke være mange dager borte før du ikke får halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. En del lærere var før sommeren så fornuftige at de ga gyldig fravær selv om grensen var nådd. Regjeringen meldte mandag at de vurderer å endre fraværsgrensen. De burde strengt tatt stått klar med et midlertidig regelverk før skolene åpnet denne uka. Vanligvis legger regjeringen seg på en strengere linje enn FHIs råd, men oppsiktsvekkende nok ikke i dette tilfellet.

Mye tyder på at fraværsgrensen, som ble innført i 2016, har ført til mindre fravær. Samtidig kan ikke redselen for stryk bli et hinder for at elever følger koronaregler og holder seg hjemme Det er heller ikke bra hvis fastlegene blir belastet med enda flere elever som trenger legeerklæring.

Regjeringen har allerede vært føre var når det gjelder arbeidstakere og mye fravær. Fra 1. juli ble kvotene med omsorgsdager nullstilt. Foreldre får altså en full kvote fram til jul. Mange har fortsatt mulighet til å jobbe hjemmefra, enten de er arbeidstakere eller elever, hvis symptomene er milde. Tillit og midlertidige regler kan bidra til at vi ikke sprer smitte som lett kunne vært unngått.

Midtnorsk debatt: Lytt til barselopprøret

På forsiden nå