Adresseavisen mener

Boplikt på Møllenberg må være siste utvei

Politikere i Trondheim mener de står uten treffsikre våpen i kampen mot hyblifisering i Trondheim.

Svært mange av leilighetene på Møllenberg er utleieboliger hvor det bor studenter.   Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Saken oppdateres.

Flere lokalpolitikere ber om at kommunen ser på muligheten for å innføre boplikt på Møllenberg. Vi er skeptiske til boplikt i byen. Hvis det er siste utvei for å bremse utviklingen, bør en slik regel likevel vurderes.

Midtnorsk debatt: Partiet trenger både utlufting og opprydding

I mange år har kommunen vært maktesløse mot hybelutviklingen på Møllenberg og i andre sentrale bydeler i Trondheim. Områdene har mistet mangfold fordi bygårdene er bygd om til studenthybler. I 2018 var det bare halvparten av huseierne på Møllenberg som bodde der selv. De leide i stedet ut til studenter. Lovverket sto i veien for å regulere ombygging og utleie, mente kommunen. Som manna fra himmelen, men dessverre lovlig seint, oppdaget kommunen en paragraf i plan- og bygningsloven som gjør det mulig å innføre søknadsplikt for huseiere som vil gjøre leiligheter om til hybelfellesskap. I fjor ble det vedtatt en slik søknadsplikt for blant annet Møllenberg.

Nå er det usikkert om bestemmelsen virker etter hensikten. Adresseavisen har den siste uka skrevet om en eiendomsinvestor på Møllenberg som bygger om leiligheter til studentkollektiv. Investoren har ikke trengt å søke om ombygging fordi leilighetene har felles oppholdsrom/stue. En slik løsning regnes som bokollektiv. Investoren har altså respektert lovverket. Dessverre omgår han intensjonen med den nye regelen, nemlig å motvirke en ensartet sammensetning av beboere i et område der de fleste leier framfor å eie.

LES OGSÅ: Han er største utleier på Møllenberg

Studentene er en ressurs for byen, og vi forstår at de gjerne vil bo sentralt. Problemet er at mangfoldet forsvinner og verneverdige strøk kan forfalle. Både Venstre og SV mener kommunedirektøren må se på muligheten for å innføre boplikt der hyblifisering er utbredt.

Boplikt er et sterkt inngrep i retten til å bestemme over egen eiendom. Det er dessuten usikkert om boplikt slik det praktiseres i noen norske kommuner, er et godt virkemiddel til å motvirke utviklingen på Møllenberg. Samling av NTNU nært sentrum vil sannsynligvis gjøre tematikken aktuell i flere sentrumsnære bydeler i åra som kommer. Den beste løsningen er om gårdeiere tar mer ansvar og ikke bygger om til studentkollektiv i stor skala. Men hvis boplikt er det eneste virkemiddelet som fungerer, er det ingen vei utenom.

Midtnorsk debatt: Drapsdømt tenåring fikk altfor dårlig hjelp

På forsiden nå