Tidlig skjenkestopp virker mot sin hensikt

Det nasjonale påbudet om skjenkestopp ved midnatt under korona bør oppheves.

Uteliv i Trondheim i koronatid. Solsiden  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim ber nasjonale myndigheter oppheve vedtaket om skjenkestopp av alkohol ved midnatt ved utesteder. Utspillet fra Trondheim føyer seg inn i rekken av lignende oppfordringer fra byrådene i Oslo og Bergen, samt fra Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen. Dugnadsånden mot korona blir lettere å holde oppe hvis tiltak som synes å virke mot sin hensikt, justeres.

I de største byene har skjenkestopp to til tre timer tidligere enn vanlig ført til langt mer festbråk, private sammenkomster og langt flere henvendelser til politiet om dette de siste ukene. Tidligere skjenkestopp kan føre til større smittefare enn fest og uteliv i mer kontrollerte former. Trondheim hadde god erfaring med dialog med og kontroll av utelivet før innføringen av nasjonal skjenkestopp.

Folkehelseinstituttets tall for smittespredning de siste ukene gir få holdepunkt for at tidligere skjenkestopp har vært et godt tiltak. Det er vanskelig å fastslå om det ville vært mer smittespredning uten dette tiltaket, men når tallene viser at rundt dobbelt så mange har blitt smittet på private arrangement som på utesteder i perioden, gir det dårlig grunnlag for å opprettholde et tiltak med mange negative bivirkninger, særlig i de største byene.

Selv om vi alt før det ble vedtatt advarte mot tidlig skjenkestopp som koronatiltak i Trondheim, blir det for enkelt å bruke den skandaløse grottefesten i Oslo som argument i diskusjonen om skjenkestopp. Det er ikke faren for oppblomstring av raveparty som er den beste grunnen for å ta nasjonal skjenkestopp opp til ny vurdering.

Enkelte steder kan det godt hende at tidligere skjenkestopp er et godt tiltak. Justering av skjenkeregler mot korona må ledsages av mer kontroll og sanksjoner mot regelbrudd. Vi støtter kommunedirektør Morten Woldens innspill om å overlate begrensning av skjenketid til kommunalt skjønn. Det vil bidra til skjerpet kontroll og samarbeid mellom lokale myndigheter og utelivsbransje. «Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa helseminister Bent Høie i en mye sitert koronatale. Hadde han hatt like mye innsikt i mentaliteten til gutta på by'n av alle kjønn, ville han ha visst at for mange er det å gå hjem og legge seg klokka 24 et alternativ som knapt finnes for ganske mange.

På forsiden nå