Vi trenger ny E6, men må stille krav

Trondheim bystyre har nå vedtatt reguleringsplan for utbygging av den delen av nye E6 som ligger i Trondheim kommune. Dette er strekningen mellom Reppe og Væretunnelen.  Foto: NYE VEIER

Saken oppdateres.

Torsdag sa bystyret i Trondheim ja til reguleringsplanen for E6 på den drøyt to mil lange strekningen mellom Ranheim og Værnes. Dermed har Stjørdal, Malvik og Trondheim vedtatt E6-utbyggingen. De fleste er enige om at vi trenger å ruste opp hovedferdselsåren i Trøndelag. Det er viktig for en trygg og effektiv trafikkavvikling som samtidig må ta nødvendige miljøhensyn. Denne balansegangen har ikke vært enkel. Derfor er det bra at bystyret stiller krav som tar hensyn til byvekstavtalen og nullvekstmålet.

Det har vært mye snakk om å bygge en vei som tar høyde for trafikkutviklingen flere tiår framover. Her har uenigheten dreid seg om omfanget av utbyggingen, basert på om vi skal legge til grunn at trafikken øker eller at bedre kollektivtilbud med buss, tog og båt vil gi nullvekst. Et annet viktig tema er at vi bygger en vei som er samfunnsøkonomisk lønnsom. Her er hastighet et nøkkelord. Det står mellom firefelts vei med 90 eller 100 kilometer fartsgrense i Trondheim. Valget betyr rundt én milliard i forskjell for hele prosjektet, der det forbrukes omtrent like mye dyrkajord.

LES OGSÅ: Fortsatt uavklart om MDG bryter bystyresamarbeidet på E6-saken

I Trondheim har miljøpartiet MDG truet med å trekke seg fra det rødgrønne samarbeidet i bystyret om flertallet gikk mot kommunedirektørens anbefaling og stemte for utbygging. Nå ble det er bredt flertall for utbyggingen med Ap, Sp, Høyre, Frp, KrF og én fra Pensjonistpartiet. Det kan få politiske konsekvenser, men ikke for E6-utbyggingen. Alt tyder nå på at det blir en firefelts E6 der mesteparten av strekningen har en fartsgrense på 110 km/t. Etter planen skal den står ferdig i 2025, med mindre ikke klager fra de tre kommunene stanser prosjektet.

LES OGSÅ: Kraftige reaksjoner etter E6-anbefaling: - En katastrofe

Utfordringen for Trondheim er at utbyggingen fører til mer trafikk. Det kan få konsekvenser for den statlige finansieringen av byvekstavtalen, som har et mål om nullvekst. For å sukre pillen, vedtok bystyret et tilleggsforslag. Det går på at all matjord som berøres, skal flyttes, at det stilles ekstra støykrav og støytiltak og at det innføres ytterligere tiltak for å redusere trafikken med ny E6. Konsekvensene burde vært grundigere utredet både når det gjelder kostnader og risiko for kutt i statlige midler til byvekstavtalen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå