Bru over Trondheimsfjorden er ikke realistisk

Slik kan en bru over Trondheimsfjorden fra Rørvik til Flakk bli dersom planene blir realisert. Det skjer neppe i overskuelig framtid.   Foto: Vittorio Rokseth

Saken oppdateres.

I over 30 år har fosningene jobbet med planer om å få en bruforbindelse over Trondheimsfjorden, men det var først i 2012 at de ble mer konkrete. Det har de siste årene vært jobbet godt med å få fram kostnadene og de teknologiske løsningene for et mest mulig realistisk prosjekt. Neste uke samles ekspertisen og politikere i Fosenbru-konferansen for å diskutere status for Fosenbrua. Fortsatt er det altfor stor usikkerhet om hvor mye brua vil koste, hvem som skal finansiere den og hvordan den skal bygges. Det er også et spørsmål om vi bør bygge ei bru som forutsetter mer biltrafikk. Bruprosjektet er derfor ikke realistisk i overskuelig framtid.

LES OGSÅ: Fosenbrua like viktig for Trondheim

Det er vedtatt en Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2029. I NTP-en ligger det 1000 milliarder kroner, der Trøndelag har inne flere store prosjekter som E6 nordover og elektrifisering av jernbanen. Det er bra at det lanseres ambisiøse prosjekter fra Trøndelag, som planene til Fosenbrua AS. Men erfaringene fra store prosjekter viser også at budsjettene ofte sprekker kraftig. Når Fosenbrua AS har beregnet at forbindelsen over fjorden vil koste rundt 12 milliarder og Statens vegvesen mener prisen vil bli det tredoble, er det grunn til å være skeptisk. Nå opplyser også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at dagens NTP er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet.

LES OGSÅ: Statens vegvesen: Bru til Fosen blir 22 milliarder dyrere enn beregnet

Fosenbrua er planlagt som ei flytebru fra Flakk i Trondheim til Rørvik i Indre Fosen på om lag 6,5 kilometer, der det på Flakk-siden blir en kort strekning med landfast bru, slik at skip kan seile under. Dette vil være den desidert lengste flytebrua som eventuelt blir bygd i Norge. Uavhengig av dette prosjektet utreder Trøndelag fylkeskommune en 7–8 kilometer lang tunnel mellom Ila og Flakk til nærmere tre milliarder kroner i forbindelse med byvekstavtalen.

LES OGSÅ: Kobler storkommune til bru over Trondheimsfjorden.

Vi skal ikke helt avvise at det en gang i framtida kommer teknologiske løsninger som gjør det mulig og samfunnsøkonomisk fornuftig med en bruforbindelse. Men prosjektet bør ikke forutsette mer biltrafikk til Trondheim for å finansiere planene. Det vil være i strid med blant annet nullvekstmålet. Det går i dag døgnkontinuerlig elferjer over fjorden. Bompengebelastningen for pendlere til og fra Fosen er dessuten allerede relativt høy.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå