Adresseavisen mener

Noen elbilfordeler må snart fases ut

Stadig flere skaffer seg elbil, og det er bra.

Elbilfordelene er treffsikre, men noen fordeler må snart fases ut.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

En nullutslippsbil er klimavennlig. For bileier er det penger spart i bilkjøp, bom, drivstoff, veiavgift og forsikring. Samtidig fører dagens avgiftspolitikk til at det på sikt blir mye mindre penger å bygge vei for. Derfor er det naturlig at noen fordeler snart fases ut.

Stortinget har gått inn for at alle nybiler som selges etter 2025, skal være nullutslippsbiler. For å nå dette målet har det derfor vært riktig å friste folk med fordeler ved å kjøpe og kjøre elbil. Så langt har politikerne lyktes godt. I dag ruller det over 250 000 elbiler på norske veier. Elbilandelen i nybilsalget lå i desember i fjor på 43 prosent.

Midtnorsk debatt: Klokt å fjerne krisetiltak for boliglån

Ulempen er at statskassa får inn mindre avgifter. Et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet har funnet ut at bompengeinntektene i Trondheim, Bergen, Oslo og Nord-Jæren vil krympe med 1,4 milliarder kroner fram mot 2030. Årsaken er stadig flere elbilister som samtidig har rabatt eller fritak i bomringen. Ekspertutvalget mener løsningen er å skrote mange elbilfordeler.

Vi er enige i at noen elbilfordeler må fases ut på sikt. Elbiler sliter på veiene, skaper kø og er involvert i trafikkulykker på lik linje med diesel- og bensindrevne biler. Det må også bygges ut ladestasjoner. Stadig flere elbiler i kollektivfeltene gjør at bussen kommer tregere fram. Skal det bli inntekter nok til nye veiprosjekter, er vi avhengige av stabile bompengeinntekter.

Midtnorsk debatt: Dansegulvet er til for alle som vil danse

Derfor bør elbilister snart betale mer for å kjøre, eksempelvis mer i bomavgift. Den beste og mest rettferdige løsningen, uavhengig av hvilken bil du kjører, er veiprising. Da betaler du for å bruke en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. Et slikt avgiftssystem vil bedre kunne gjenspeile kostnadene en bilist påfører samfunnet. Datatilsynet mener det er mulig å innføre en slik GPS-måling uten å bryte personvernet om dataovervåkning.

Samtidig som noen fordeler fases ut innen få år, er det grunn til å beholde noen fordeler på lengre sikt. Vi skal kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, og da er det viktig at det fortsatt lønner seg å kjøpe nullutslippsbil. En gulrot kan derfor være at elbiler er fortsatt er avgiftsfrie. I dag betaler du verken moms eller engangsavgift ved kjøp av nullutslippsbil. Det koster statskassa flere milliarder i året i tapte inntekter. Samtidig kommer vi ikke unna at klimakutt koster, og dette er en pris vi må betale.

Midtnorsk debatt: Vi har stor respekt for den jobben du gjør

På forsiden nå