Riktig å krympe urealistisk transportplan

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Politikere har de siste årene feiret mang en veistubb eller en ny togstrekning som har fått plass i Nasjonal Transportplan (NTP). Å sikre en plass på lista over prosjekter i NTP har langt på vei garantert utbygging. Men det er det slutt på. Såkalte «sikre» prosjekter i den landsomfattende planen for veier, jernbane, flyplasser og havner er ikke like trygge lenger. Det skyldes at regjeringen i den forrige transportplanen sa ja til altfor mange prosjekter.

LES OGSÅ: Regjeringen vil ikke la Miljøpakken legge ut for nytt Klettkryss

Samtidig er mange av de planlagte utbyggingene est ut etter at de har kommet med i NTP og gjort at transportplanen ikke er økonomisk gjennomførbar. Derfor er det helt riktig av samferdelsesminister Knut Arild Hareide (KrF) å tenke nytt og se på vedtatte prosjekter med nye øyne.

I forrige uke sa Hareide til Aftenposten at Nasjonal transportplan i dag er en urealistisk plan. Sist gang den ble revidert, var i 2017. Da gikk Stortinget inn for å bruke 1000 milliarder kroner mellom 2018 og 2029. Nå skal planen igjen revideres, og Hareide varsler at mange prosjekter vil bli tatt ut og at mange lokalpolitikere nok blir skuffet. Ikke få politikere har feiret med bløtkake etter at prosjekter som de har kjempet for, er kommet med i NTP. Framover bør derfor ingen feire noen seire før spaden er satt i jorda. Regjeringen har tidligere ikke evnet å prioritere prosjektene, og det har heller ikke vært god nok budsjettering av vedtatte utbygginger.

LES OGSÅ: Toplanskryss på Klett trolig ikke med i ny nasjonal transportplan

I fjor la en ekspertgruppe fram forslag om å tenke nytt rundt transportsektoren. Hareide mener det har lagt premissene for framtidas samferdselsutbygging. Stikkordet er «porteføljestyring», der målene i større grad vil være at fagetatene skal løse transportutfordringer. Det vil også bli lagt større vekt på at de mest lønnsomme prosjektene blir prioritert. Og det må bli større oppmerksomhet på at kostnadsoverslagene er troverdige. Det er viktig at politikerne velger prosjekter der samfunnsnytten er størst, men de må også sørge for at utbyggingen skjer i hele landet. Derfor kan ikke politikerne overlate hele ansvaret til ekspertene.

Et annet overraskende signal fra Hareide er at han vil redusere jernbaneutbyggingen framover. Han sier at satsingen på jernbane er ufattelig dyr, og at den i framtida må konkurrere med utslippsfrie alternativer.

LES OGSÅ: Debatten om ny E6: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måler ikke alt som er viktig for samfunnet

Uansett må Trøndelag fortsatt kjempe for bedre samferdsel i landsdelen. Samtidig må fylket sørge for at prosjektene er troverdige. Samfunnsnytten må være så stor at utgiftene ved utbyggingen er akseptable.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå