Lisa bør gå mer og kjøres mindre til skolen

Barn har godt av å bevege seg mer og foreldre og skoleveier har godt av mindre bilkjøring.

Saken oppdateres.

Stadig flere skoler rundt om i landet etablerer soner rundt skolen hvor det er forbudt å kjøre bil. Hensikten er å hindre foreldre i å kjøre ungene helt fram til skolen. Paradoksalt nok er velmenende foreldres bilkjøring med på å gjøre områdene rundt barneskolene trafikkfarlige. Hjertesone-kampanjen for å få flere barn til å gå eller sykle til skolen er et godt bidrag til å ansvarliggjøre foreldre og aktivisere barn. Mye tyder på at begge deler trengs.

Det trengs verken busstreik eller covid-19 for å finne gode grunner til å stimulere Lisa og Leon til å gå til skolen der hvor det er mulig. Norske barn har godt av å bevege seg mer, og norske foreldre bør være de siste som bidrar til å gjøre skoleveien uoversiktlig og trafikkfarlig. Derfor har Statens vegvesen og Trygg Trafikk gått i spissen for inngripende tiltak og holdningskampanjer for å bedre situasjonen på skoleveier over hele landet.

I Bergen er det innført hjertesoner rundt alle barneskolene, det vil si områder rundt skolene hvor det ikke er lov til å kjøre bil eller slippe av barn fra bil. På dette feltet kan Trondheim for en gangs skyld la seg inspirere av den jevnstore vestlandsbyen. En undersøkelse av Transoportøkonomisk Institutt fra 2015 viste at ett av fire barn blir kjørt til skolen i Norge. Hovedårsakene til at barn kjøres til skolen, oppgis å være at skolen ligger på veien til mors eller fars arbeid. Foreldrene mener også trafikken gjør det farlig for barna å gå eller sykle.

Ved å sikre trafikken og drive holdningskampanjer mot så vel foreldre som barn, viser det seg at det er mulig å få kraftig vekst i andelen av barn som sykler eller går til skolen. Gjennom målrettet arbeid ved Singsaker skole fikk de i løpet av få år ned andelen av elever som ble kjørt på skolen fra 23 prosent til 12 prosent.

De siste 50 åra har det heldigvis skjedd mye når det gjelder å gjøre barn mindre utsatt i trafikken. I 1970 ble det drept hele 101 barn i trafikken i Norge, mens det i 2019 var et merkeår med ingen trafikkdrepte unger her til lands. Å arbeide for en kombinasjon av tryggere skoleveier og mer fysisk aktivitet for norske barn må kunne kalles en vinn-vinn-sak. Særlig om det i tillegg kan bidra til å gjøre travle foreldre litt mindre travle. Travle foreldre med barn i trafikken er en dårlig kombinasjon. Hjertesoner er et godt tiltak.

På forsiden nå