Olavshallen ble latt i stikken

Olavshallen og Trondheim er forbigått i statsbudsjettet.

Får ikke støtte: Olavshallen har søkt bred støtte til store oppgraderingsprosjekt. Trondheim kommune er med med 100 millioner, Trøndelag fylke med 5 millioner. Onsdag ble det klart at kulturhuset ikke får de 40 millionene Olavshallen har søkt staten om å få.  Foto: bård sande

Saken oppdateres.

Det er lett å forstå skuffelsen hos lokale politikere og Olavshallens direktør Ann Elisabeth Wedø over at det ikke er foreslått en krone til nødvendig opprustning av Olavshallen i statsbudsjettet for 2021. Det er ekstra ergerlig at de statlige midlene ikke kommer på plass, siden lokale myndigheter har gått foran med et godt eksempel. Størsteparten av kostnaden ved den helt nødvendige fornyelsen av det delvis nedslitte kulturhuset er alt sikret med lokale bidrag.

I høst er det 31 år siden Olavshallen åpnet. Siden 2014 har det vært diskutert og utredet oppgradering og utvidelse. Derfor var det tilsynelatende et forløsende øyeblikk og vedtak da formannskapet i Trondheimi vår gikk ensemmig inn for at kommunen skal bidra med til sammen 100 millioner kroner til oppgradering av kulturarealene i Olavskvartalet. Senere har fylkeskommunen lovet å bidra med fem millioner kroner. Søknaden om statlig bidrag på 40 millioner til det mest prioriterte kulturbyggprosjektet i Trondheim på lenge framstår dermed ikke som et lettvint rop på statlig bidrag.

Vi forstår at det er kamp om midlene på statsbudsjettets post for nasjonale kulturbygg. Det er mange gode prosjekter over hele landet som fortjener statlig støtte. Ingen kan likevel hevde at kulturbygg i Trondheim er tilgodesett med særlig mye av denne potten i nyere tid. Tvert imot så virker det som om nysatsing på nasjonale kulturbygg fortrinnsvis skjer andre steder. Stavanger og Kristiansand har realisert kulturhus for milliarder, for ikke å snakke om Oslo hvor nye museumsbygg til mange milliarder er underveis.

Bergen ser ut til å være i en særstilling blant norske byer bak Oslo. Siden 2016 har de fått 260 millioner til ombygging av Sentralbadet til scenekunsthus. Siden i fjor har de også fått 22 millioner til sammen til Bymuseet i Bergen og Bergen Sjøfartsmuseum. I tillegg kommer betydelige ekstrabevilgninger på andre poster på årets budsjett til Kode Kunstmuseer i Bergen og Den Nationale Scene. De skal gå til nettopp opprustning av lokaler. Samlet sett gjør det at man ikke engang trenger være trondhjemspatriot for å hevde at Olavshallen er kraftig og skuffende forbigått i et ellers romslig kulturbudsjett.

På forsiden nå