Viktig å skjerme unge og eldre i budsjettet

Trondheims-budsjettet ble laft fram av Morten Wolden og kommentert av Marte Løvik (Sp).  Foto: Kim Nygaard

Saken oppdateres.

Forslaget til budsjett for Trondheim kommune neste år er påvirket av koronapandemien. Det skaper fortsatt stor økonomisk usikkerhet. Alle kommunen må derfor prioritere enda tøffere enn for ett år siden. Det preger også budsjettet i Trondheim. Kommunedirektør Morten Wolden peker også på to andre viktige utfordringer som kommunen må løse: Kravene for å nå bærekraftmålene og en krevende byutvikling. Når budsjettet nå sendes over til politikerne, er det viktig å se på 2021 som en unntaksår. Bystyret som behandler budsjettet i desember, må derfor la nye, store satsinger ligge og prioritere barn, eldre og de svakeste gruppene.

LES OGSÅ: Forslaget til trondheimsbudsjettet 2021

Reaksjonene på budsjettet så langt er at det er krevende. Budsjettet legger opp til at pandemien vil koste Trondheim kommune 210 millioner første halvår. Det kan vise seg at de økonomiske virkningene av pandemien vil strekke seg lenger enn dette. Kommunen må derfor være forberedt på en ny runde til høsten. Regjeringen har sagt at den vil kompensere deler av utgiftsøkningen og inntektstapet, men hvor mye kommunen selv må ta, er ennå ikke klart. Det må kommunen ta høyde for i budsjettet.

Kommunedirektøren mener han legger frem et offensivt og balansert budsjett, men at ikke løftene blir innfridd. Han må derfor regne med at politikerne vil endre kuttforslaget i eldreplanen og prioritere mer til andre områder, som skole. Det bør være mulig innenfor et budsjett på over 16 milliarder kroner å skjerme svake grupper og samtidig sørge for at barn og unge får et minst like godt tilbud som før. Oppvekstsektoren har allerede jobbet mye ekstra under pandemien og vil fortsatt trenge ekstra tiltak. Det er positivt at budsjettet vil oppgradere seks skoler for to milliarder kroner, men det er også nødvendig å prioritere innholdet i skolen og barnehagen.

LES OGSÅ: Eiendomsskaten blir neste års overraskelse

Mange innbyggere er selvfølgelig opptatt av hvor mye skatter og avgifter øker neste år. Her legger budsjettet opp til en midlertidig økning på eiendomsskatten for boliger utenfor sentrum, og en nedgang for boliger sentralt. Dette skyldes at arbeidet med ny taksering ikke er ferdig. Vi forventer derfor en utjevning når dette er klart i 2023. Andre avgifter øker også noe, drøyt 2000 kroner for en normal familie. Det burde være akseptabelt for de fleste. Det er likevel viktig at de som nå rammes økonomisk av pandemien, får den hjelpen som er nødvendig for å komme over kneika.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå