Adresseavisen mener

Bra med lokal vindkraftmakt

Onsdag sikret Arbeiderpartiet flertall i Stortinget for at kommunene får mye mer makt når det skal bygges nye vindkraftverk på land.

Kommunene må få mer makt over vindkraftutbygging. Bildet viser vindturbiner i Roan.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I dag er det staten som har siste ord i vindkraftsaker fordi de behandles etter energiloven. I framtiden går det nå mot at nye søknader også skal behandles etter plan- og bygningsloven. Det betyr at mer makt overføres til kommunene, de får bestemme om det skal bygges eller ikke. At lokaldemokratiet får avgjøre store utbyggingssaker som berører lokalbefolkningen i så sterk grad, er bra.

Midtnorsk debatt: Ikke ta for lett på de livsviktige myrene

Vindkraft gir grønn energi, og vindkraftanlegg betyr penger i kassa for kommunen. Samtidig har utbygginger de siste par årene ført til heftige protester, sinne og frustrasjon blant innbyggerne flere steder. Frøya er en av kommunene hvor vindkraftmotstanden har ført til høyt konfliktnivå. Lokalpolitikerne sa i sin tid ja til å bygge vindturbiner på øya, men etter hvert som det ble klart at prosjektet ble mer dominerende enn først skissert, økte motstanden i lokalbefolkningen. Folkeavstemning og andre forsøk på å få stanset utbyggingen, har ikke ført fram.

Selv om vedtaket ikke vil hjelpe vindkraftmotstanderne på Frøya, har protestene vært nyttige og ført til at lokalpolitikere nå får mer makt i slike saker. Det er en fornuftig maktoverføring. Folk har krav på større innflytelse i store utbyggingssaker i «deres egen bakgård». Uten lokalbefolkningen på lag, blir det håpløst å drive vindkraftutbygging. Samtidig som det er klokt å endre dagens politikk, må vi ha i bakhodet at færre vindkraftanlegg vil påvirke sikkerheten for at vi har nok energiforsyning.

Midtnorsk debatt: Det er grunn til å berømme måten både klubb, spiller og dommer reagerte på

Selv om regjeringen ville fortsette med ordningen der vindkraftutbygging skal behandles etter energiloven, innser de at kommuner og fylker trenger bedre kontroll over framtidige utbygginger. Men selv med ryddigere prosesser, ville det til sjuende og sist vært stater som bestemte. Derfor vil det være klokt om kommunene får avgjørelsesmyndighet og dermed mer makt over vindkraftutbyggerne.

Midtnorsk debatt: Ytringsfrihet bør ha en selvfølgelig plass i skolen

På forsiden nå