Krisepakken skal ikke brukes til valgflesk, Sp

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Senterpartiet la denne uka fram forslaget til krisepakke for 2021. De forsyner seg grovt av Oljefondet. Partiet vil bruke over 32 milliarder kroner på ulike tiltak for å redusere krisen etter koronapandemien. Det er om lag ti milliarder kroner mer enn det regjeringen og Frp er blitt enige om. Foreløpig vet ingen hvor mye pandemien vil koste norsk økonomi neste år. Derfor er det viktig at de tiltakene regjeringen setter inn, treffer de som trenger det mest – og at de virker etter hensikten. Senterpartiets forslag er ikke bare ekstremt kostbart, det treffer heller ikke spesielt godt. Når så mye brukes av sparepengene til kommende generasjoner, kan ikke dette gå til partienes særinteresser. Krisepakken skal ikke være valgflesk.

LES OGSÅ: - Pengebruken er fullstendig ellevill

Det er ingen uenighet på Stortinget om at vi i dagens situasjon må bruke flere milliarder fra Oljefondet. Norge er i en svært heldig situasjon som har et fond vi kan bruke til å motvirke kraftige svingninger i norsk økonomi. Men vi har også et ansvar for at det skjer på en god måte. Gjennom pandemien har alle partiene på Stortinget bidratt til at norsk næringsliv, frivilligheten og det offentlige har kommet gjennom krisen så langt på en tilfredsstillende måte. Det betyr ikke at alle som har bedt om hjelp, har fått det de ønsket. Flere bedrifter og selskaper vil dukke under, selv om koronatiltakene hittil har kostet rundt 130 milliarder.

Når det gjelder statsbudsjettet som helhet, ønsker Sp totalt sett å bruke 29 milliarder flere oljekroner enn regjeringen. Det er mulig at det blir behov for mer til krisetiltak enn det regjeringen går inn for. Her vil de andre partiene og interesseorganisasjonene helt sikkert komme på banen hvis det blir nødvendig. Poenget er at ingen helt vet hvordan pandemien vil påvirke norsk økonomi neste år, og hvor tiltakene best vil virke.

Torsdag la Senterpartiet hele sin alternative plan for pengebruken neste år på bordet.

LES MER: - Trenger en kriseplan

Sp kommer i krisepakken med en rekke tiltak, som blant annet lavere moms på matvarer, for å stanse grensehandelen. Nå er det lite som tyder på at det vil påvirke grensehandelen, det er det avgiftene på alkohol og tobakk som avgjør. Her vil ikke Sp gjøre endringer. Det er greit at Sp er opptatt på prisen på landbruksvarer, men det bør ikke ha en sentral plass i en krisepakke. Vi forventer at partiet som kan komme i regjering neste år, viser ansvarlighet – og ikke øser ut milliarder til alle mulige formål.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå