Unge flytter ikke til ei bygd uten tilbud

  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Mange snakker om det gode livet på bygda. Men hvorfor flytter stadig flere fra distriktet da? Det lurte regjeringen på da de satte ned et utvalg for å utrede konsekvensene av fraflytting fra utkantkommuner. Utvalget skulle svare på hvordan det sto til med Distrikts-Norge. Hvem ble igjen, og hvor spredt bor de? De skulle også komme med forslag til hva som må til for å snu den negative trenden. En utvikling der unge flytter til byen og bygda får stadig færre innbyggere, men flere eldre. Da er det ikke nok å beholde lensmannskontoret. Kommunen må sørge for at bygda blir attraktiv for de unge. At de har et tilbud der de kan møtes, ha gode fritidstilbud og få kulturelle opplevelser. Samtidig må distriktskommunene tilby interessante jobber til en stadig mer utdannet befolkning.

LES OGSÅ: Distriktsungdom er en del av løsningen

For det er i stor grad unge som flytter ut, og mange av dem kommer ikke tilbake etter endt utdanning. De finner et sosialt liv og tilbud i byen som de ikke har på hjemplassen, og det er også flere spennende jobber i byen. Blir ønsket om å «ta hele landet i bruk» bare et munnhell? En uoppnåelig politisk ambisjon uavhengig av skiftende regjeringer? Eller kan offentlige virkemidler bidra til å snu flyttestrømmen? Svaret er ikke enkelt, men mye tyder på at kommunene trenger mer statlig drahjelp. Den hjelpen dreier seg ikke bare om flere jobber og gode veier. Det må legges bedre til rette også for at unge velger bygda framfor sentrale strøk. Det må skapes attraktive tettsteder og møteplasser.

I forrige uke la Norman-utvalget, etter tidligere statsråd Victor Norman (H), fram sin rapport og forslag til tiltak. Utvalget mener folketallet i distriktene kan stabilisere seg fram mot 2040. Men det vil sannsynligvis bety at mange kommuner får en overvekt av eldre innbyggere. De krever mer stell og behandling, mens mange kommuner allerede sliter med å få tak i helsearbeidere. Det er derfor avgjørende at regjering og kommuner tar rådene fra utvalget på alvor.

LES OGSÅ: Gir råd til Erna: Én ting er krystallklart, jeg vil tilbake til distriktet, jeg vil til Namdalen!

Distriktspolitikk vil stå sentralt i neste års valgkamp. Så langt har Senterpartiet truffet best med sin fortelling om hva som skal til for å snu fraflyttingen. Sp vil blant annet tilbakeføre og få flere statlige jobber til distriktene, bedre bredbånd og milliarder til bygdevekstavtaler. Men det er ikke nok. Utvalget mener det også er nødvendig å tenke nytt og prøve ut flere tiltak, som gratis barnehage og SFO og stimulere til billige utleieboliger. Distriktet har mange kvaliteter, men de unge lar seg ikke lokke bare av fin natur og rein luft. De trenger også et sosialt liv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå