To nye fylkeshus gir feil signal

Utkast til nytt fylkeshus i Steinkjer  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkesting har vedtatt å bygge nytt fylkeshus ved jernbanestasjonen i Steinkjer. Samtidig utredes det å selge fylkeshuset i Trondheim og bygge nytt ved Sentralbanestasjonen. Vi har tidligere vært positive til nybygg dersom de gamle fylkeshusene ikke lenger er egnet, og det er økonomisk fornuftig å bygge nytt. Debatten i fylkestinget denne uka gir en viss grunn til bekymring. Det er fortsatt for stor usikkerhet om økonomien i prosjektene. Argumentene som flere bruker for å bygge, er heller ikke gode nok til å forsvare flytting. Nye bygg sender også uheldige signaler til innbyggerne, som stadig vekk møter tøffe prioriteringer i fylkesbudsjettet.