Å beskytte barn er jobb nummer én

Nye funn bekrefter at koronapandemien har rammet barn som opplever vold, ekstra hardt.

Saken oppdateres.

Da skoler og barnehager stengte i mars, advarte fagfolkene om at lukkingen ville gjøre tilværelsen verre for de mest sårbare. Nye undersøkelser bekrefter at mange barn og unge opplevde vold og seksuelle overgrep under nedstengningen. Både politidirektoratet og barnevernstjenester melder om flere anmeldelser og flere alvorlige saker. Funnene er nedslående. I ettertid har regjeringen sagt at det skal mye til før skoler og barnehager stenger. Derfor er det bekymringsfullt hvis økt smitte lokalt gjør at kommuner lukker dørene. Hitra vedtok i helga at skoler, barnehager og SFO holder stengt til 17. januar.

Rett før jul ble det publisert en rapport der 3575 ungdommer i alderen 13–16 år har svart på spørsmål om de opplevde vold eller seksuelle overgrep de to månedene Norge stengte. Én av seks svarer bekreftende, og volden skjedde i hovedsak hjemme. Halvparten av dem som opplevde seksuelle overgrep på nett, opplevde det for første gang. Særlig barn og unge med funksjonshemninger eller som bor i familier med dårlig råd, opplevde vold og overgrep.

Midtnorsk debatt: Konflikt og kriser vi ikke må glemme

Det er vondt å tenke på at tusenvis av barn og unge ble stengt inne med sin overgriper i to måneder. Fordi skoler, barnehager og offentlige kontorer stengte, mistet ofrene pausen fra hjemmet og den viktige kontakten med noen utenfor familien. En kartlegging VG har gjort, viser at barnehusene i hele landet gjennomførte mange færre avhør av barn og at politianmeldelsene stupte da pandemien traff Norge. Samtidig har antall anmeldelser økt i år sammenlignet med i fjor. Særlig var det en kraftig økning tidlig i høst, noen uker etter at barna var tilbake fra sommerferie. Politidirektoratet tror det skyldes at barn ble mer utsatt under nedstengingen, mens det ble lettere å avdekke overgrep da skoler og barnehager åpnet igjen.

Helseminister Bent Høie har medfølelse med ungdommen som går glipp av mye dette året. – Neste sommer finnes ikke når du er ung, sa han. Barn som opplever vold og overgrep, får aldri barndommen i reprise. Det er positivt at regjeringen vil øke innsatsen både mot overgripere på nett og overgripere i familien. Vi bør bruke den ekstra oppmerksomheten rundt samfunnsproblemet til å forebygge vold som kan ødelegge mennesker for livet. Systematisk informasjon allerede i barnehagealder bør være én strategi.

Midtnorsk debatt: Hasan må få bli

På forsiden nå