Viktig og riktig å opprioritere helsepersonell

Regjeringen har valgt en god vaksinestrategi. Det ser vi allerede nå.

Koronavaksinen fra Biontech/Pfizer settes i overarmen som de fleste andre vaksiner. For at den skal gi full beskyttelse, må du få vaksinen i to omganger.  Foto: ELAINE THOMPSON

Saken oppdateres.

Vi mener at valget om å flytte helsearbeiderne fram i vaksinekøen er både prisverdig og helt nødvendig. At helsemyndighetene lever etter egen lære og reagerer raskt på skiftende omstendigheter, er betryggende.

I den opprinnelige prioriteringsrekkefølgen som ble lagt fram før jul, var det risikogruppene som skulle vaksineres først. 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppa. I første kvartal 2021 vil Norge kunne motta over én million doser av vaksinen. Ifølge dette regnestykket kunne helsepersonell, som er neste på prioriteringslista, forvente å bli vaksinert først i mai, ut ifra den opprinnelige planen. Nå settes det av 15 000 doser til ansatte i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Vaksinasjonen av helsearbeiderne er planlagt å begynne i uke 2. Den skal foregå parallelt med vaksinasjonen av risikogruppen.

Myndighetene har vært tydelige på at omprioriteringer kunne bli nødvendig om vi skulle oppleve en plutselig oppblomstring av smitte. Ifølge FHI er det omlag 370 000 helsearbeidere i Norge. Ved å starte vaksinasjonen av disse først når et ukontrollert utbrudd er over oss, risikerer vi at det er for seint.

At myndighetene reagerer nå, mens situasjonen fortsatt er under relativ kontroll, er bra. Å operere etter føre-var-prinsippet er den fornuftigste veien å gå. I romjula har vi sett en kraftig økning i smittetallene noen steder i landet, og FHI sier det er fare for betydelig smitte i tiden fremover.

FHI anbefaler i tillegg å bruke alle dosene i glassene med vaksine. Vaksineprodusenten Pfizer har lagt inn to ekstra doser i hvert glass, som en sikkerhetsmargin. Norge har hittil valgt å se an om disse dosene skal brukes, men nå foreslår FHI å bruke dem til vaksinering. Det vil kunne øke vaksinekapasiteten betraktelig.

Norske helsemyndigheter har gjennom hele pandemien vist vilje og evne til å justere koronahåndteringen etter forholdene. Noen ganger er det imidlertid lurt å justere før forholdene forandrer seg. Det er godt å se at dette gjøres.

Les flere ledere her

På forsiden nå